Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

People counting system based on Microsoft Kinect RGB-D camera

Marcin Lembke

Abstract

The thesis presents results of design and development of a real-time processing people counting system based on Microsoft Kinect RGB-D camera. Studies elaborates on already existing solutions for people counting systems with use of RGB-D cameras. During the analysis multiple camera location and orientation set-ups were verified. The problem of people counting was decomposed into less complex design aspects. Solution for each of the aspects was proposed, implemented, integrated and evaluated. Evaluation results were compared to the studies of other authors.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Lembke (FEIT) Marcin Lembke,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zliczania ludzi oparty na kamerze RGB-D Microsoft Kinect
Supervisor
Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ewa Piątkowska-Janko (FEIT/IRMT) Ewa Piątkowska-Janko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
zliczanie ludzi, śledzenie ludzi, detekcja obiektów, kamera głębi, kinect, mapy głębi, przetwarzanie map głębi, maszyna wektorów nośnych, maszyna wektorów wspierających, histogramy orientacji krawędzi, camshift
Keywords in English
people counting, people tracking, object detection, depth camera, kinect, depth maps, depth map processing, support vector machine, histograms of oriented gradients, camshift,
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu zliczania osób wykorzystującego kamerę RGB-D Microsoft Kinect. Przedstawiono istniejące rozwiązania wykorzystujące kamery RGB-D w celu zliczania ludzi. Zwrócono uwagę na różne ustawienia przestrzenne urządzenia i konsekwencje z nimi związane. W ramach pracy dokonano analizy i dekompozycji problemu na prostsze zagadnienia. Następnie, na podstawie przeglądu wybranych metod, dla każdego zagadnienia zaprojektowano rozwiązanie. Wszystkie rozwiązania zostały ostatecznie zaimplementowane i zintegrowane w jeden system, co umożliwiło jego przetestowanie. Uzyskane rezultaty zostały omówione i porównane z wynikami prac innych autorów.
File
  • File: 1
    Praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9885

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTae117ee890a443e2b151ba34be8c8198/
URN
urn:pw-repo:WUTae117ee890a443e2b151ba34be8c8198

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page