Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of structure of analog to digital converter with Delta-Sigma modulator with high resolution and low power consumption

Maciej Trębiński

Abstract

This work presents the project of structure of analog to digital converter with ΔΣ modulator. As a part of work the literature research were carried out. They included theoretical issues of general analog to digital converter and ΔΣ converters. The practical part of the work included elaborting the model of a ΔΣ converter. To the model of converter the methodology of calculation of a converter's power and script for optimizing parameters of a converter were elaborated. In the work the two of architectures were compared: the feedforward and the single-loop. The comparison was based on simulations from this work. At the end developed parameters of the converter were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Trębiński (FEIT/MO) Maciej Trębiński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt struktury przetwornika analogowo-cyfrowego z modulatorem Delta-Sigma o wysokiej rozdzielczości i niskim poborze mocy
Supervisor
Krzysztof Siwiec (FEIT/MO) Krzysztof Siwiec,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Michał Madziar (FEIT/MO) Krzysztof Michał Madziar,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Siwiec (FEIT/MO) Krzysztof Siwiec,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przetwornik, Delta-Sigma, modelowanie, matlab, simulink
Keywords in English
converter, Delta-Sigma, modeling , matlab, simulink
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono projekt struktury przetwornika analogowo-cyfrowego z modulatorem ΔΣ. W ramach pracy przeprowadzono badania literaturowe. Obejmowały one opracowanie zagadnień teoretycznych w pracy oraz zbadanie publikacji pod kątem budowy przetwornika ΔΣ.. Omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące przetworników A/C oraz przetworników ΔΣ. Część praktyczna pracy obejmowała opracowanie modelu przetwornika ΔΣ. Do modelu opracowano metodykę szacowania mocy pobieranej przez przetwornik oraz skrypt optymalizujący parametry przetwornika dla zadanego SNDR. W pracy porównano dwie architektury: ze sprzężeniem wyprzedzającym i z pojedynczą pętlą sprzężenia zwrotnego. Porównanie oparto na przeprowadzonych symulacjach. Na koniec zaprezentowano opracowane parametry przetwornika.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTae035fc1273f42b2a099630ea321294f/
URN
urn:pw-repo:WUTae035fc1273f42b2a099630ea321294f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page