Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of detection and prevention of cyber attacks in control systems

Mateusz Jurkowski

Abstract

The purpose of this work is to develop a concept for protecting the control system against cyber attacks, based on literature analysis of methods and means of recognizing cyber attacks in industrial control systems. The work presents the essence of the problem, which is cybercrime, types of attacks and methods of their introduction. It contains the methodology of conduct, the company’s business policy, company management strategies, good engineering practices and standards, that are the foundation for creating a safe system. Methods of preventing burglaries to industrial networks have been also presented. Based on the conducted analysis, an example of a security scheme was proposed. It was also discussed the issue of recognizing cyber attacks. The work contains a theoretical detector proposal, cooperating with the fault diagnostic system, extending its capabilities not only to detect intrusions, but also to limit the possibility of creating „undetectable attacks”.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jurkowski (FM) Mateusz Jurkowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Metody detekcji oraz zapobiegania cyberatakom w systemach sterowania
Supervisor
Jan Maciej Kościelny (FM/IACR) Jan Maciej Kościelny,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Wnuk (FM/IACR) Paweł Wnuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Jan Maciej Kościelny (FM/IACR) Jan Maciej Kościelny,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
sieć przemysłowa, system sterowania, atak cybernetyczny, ICS, cyberbezpieczeństwo, diagnostyka, detekcja, detektor
Keywords in English
industrial network, control system, cyber attack, ICS, cyber security, diagnostics, detection, detector
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie koncepcji ochrony systemu sterowania przed cyberatakami na podstawie analizy literaturowej metod i środków rozpoznawania cyberataków w przemysłowych systemach sterowania. W pracy przedstawiono istotę problemu jakim jest cyberprzestępczość, rodzaje ataków i metody ich wprowadzania. Opisana została metodyka postępowania, polityka prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, strategie zarządzania firmą, dobre praktyki inżynierskie oraz normy będące fundamentem stworzenia bezpiecznego systemu. Przedstawiono metody zapobiegania włamań do sieci przemysłowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowany został przykładowy schemat zabezpieczeń. Omówiona została także kwestia rozpoznawania cyberataków. Zaproponowany został teoretyczny detektor współpracujący z system diagnostyki uszkodzeń, rozszerzający jego możliwości nie tylko o wykrywanie włamań, lecz także ograniczający możliwość stworzenia tzw. niewykrywalnych ataków.
File
  • File: 1
    AR_1st_276729.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31913

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTadd9fa3d504042d3af6ec41146fee5f5/
URN
urn:pw-repo:WUTadd9fa3d504042d3af6ec41146fee5f5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page