Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Internet Service with Announcements of Renting Apartments and Rooms

Patryk Cisło

Abstract

The thesis presents the implementation of the Internet service with announcements of renting apartments and rooms that stands out from the current solutions available on the market. Functional requirements of the service were defined based on the experience of its authors and the other people opinions obtained in the conducted surveys. An important aspect of the project is also its attractive and intuitive interface allowing for convenient use of the service. The thesis presents an analysis of the surveys and a description of the most popular solutions available on the market. The most important functionalities of the application were described with the division into modules and the technical aspects of website implementation were highlighted, while distinguishing the server part and the web application. A summary of the effects of the work and the future plans for the service were also introduced.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Cisło (FMIS) Patryk Cisło,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Serwis internetowy z ogłoszeniami wynajmu mieszkań i pokojów
Supervisor
Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Jastrzębska (FMIS/DSMKP) Agnieszka Jastrzębska,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Agnieszka Jastrzębska (FMIS/DSMKP) Agnieszka Jastrzębska,, Department of Structural Methods for Knowledge Processing (FMIS/DSMKP)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
nieruchomości, wynajem, mieszkania, pokoje, serwis internetowy
Keywords in English
properties, renting, apartments, rooms, Internet service
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono realizację serwisu internetowego z ogłoszeniami wynajmu mieszkań i pokojów wyróżniającego się na tle obecnych rozwiązań dostępnych na rynku. Wymagania funkcjonalne serwisu określone zostały na podstawie doświadczenia własnego autorów oraz w oparciu o opinie innych osób, pozyskane w badaniu ankietowym. Istotnym aspektem pracy jest także jego atrakcyjny oraz intuicyjny interfejs pozwalający na wygodne korzystanie z serwisu. W pracy przedstawiono analizę badania ankietowego oraz przegląd najpopularniejszych rozwiązań dostępnych na rynku. Opisano najważniejsze funkcjonalności aplikacji z podziałem na moduły oraz przybliżono aspekty techniczne wykonania serwisu, wyróżniając przy tym część serwerową oraz aplikację webową. Dokonano także podsumowania efektów pracy oraz wskazano plany rozwoju serwisu.
File
  • File: 1
    thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29534

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTadc65555be0244b7a0c42def2afa2252/
URN
urn:pw-repo:WUTadc65555be0244b7a0c42def2afa2252

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page