Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation of polarization properties of chiral liquid crystals in blue phase

Michał Maria Kulikowski

Abstract

The study presents results of investigation of the polarization properties, textures and Bragg reflections of chiral liquid crystal in blue phase, placed in cells with different anchoring types. The results of investigation of chiral liquid crystal doped with gold nanoparticles are also presented (the weight concentration of the admixture was equal 0.5%). The study was carried out in the cooling process from the isotropic phase to the chiral nematic phase. Temperature ranges of the blue phases were estimated based on the liquid-crystalline textures recorded by means of a polarizing microscope. Furthermore, the Thesis presents experimental results of the influence of alignment layers and gold nanoparticles on: (i) Bragg wavelength, (ii) temperature range of the blue phase and (iii) polarization properties of chiral liquid crystal. The main part of the Thesis shows a spectral analysis of white light transmitted through liquid crystal cells and an analysis of a change of the polarization state of light at specified temperature three chosen wavelenghts covering Bragg reflection band.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Maria Kulikowski (FP) Michał Maria Kulikowski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Badanie właściwości polaryzacyjnych chiralnych ciekłych kryształów w fazie błękitnej
Supervisor
Kamil Orzechowski (FP/OPD) Kamil Orzechowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kamil Orzechowski (FP/OPD) Kamil Orzechowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Katarzyna Rutkowska (FP/OPD) Katarzyna Rutkowska,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
ciekłe kryształy, faza błękitna, odbicie Bragga, polaryzacja światła, selektywne odbicie światła
Keywords in English
liquid crystals, blue phase, Bragg reflection, polarization of light, selective reflection of light
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości polaryzacyjnych, tekstury oraz odbicia Bragga (selektywnego odbicia światła) chiralnego ciekłego kryształu w fazie błękitnej, znajdującego się w komórkach o różnym typie kotwiczenia. Przedstawiono także wyniki pomiarów ciekłego kryształu domieszkowanego nanocząstkami złota (koncentracja wagowa domieszki wynosiła 0,5%). Wszystkie obserwacje były prowadzone w procesie jednostajnego schładzania ciekłego kryształu z fazy izotropowej do fazy nematyka chiralnego. Na podstawie tekstur ciekłokrystalicznych, zarejestrowanych za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego, oszacowano zakres temperaturowy występowania fazy błękitnej. Ponadto zbadano wpływ warstw orientujących oraz domieszkowania nanocząstkami złota na: (i) długość fali Bragga, (ii) zakres temperaturowy występowania fazy BP i (iii) właściwości polaryzacyjne badanego chiralnego ciekłego kryształu. Główna część pracy zawiera analizę widmową światła białego transmitowanego przez komórkę z badanymi mieszaninami ciekłokrystalicznymi oraz analizę zmiany stanu polaryzacji światła dla trzech wybranych długości fal. Dodatkowo przeanalizowano zmianę stanu polaryzacji światła w funkcji długości fali przy zadanej temperaturze ciekłego kryształu w otoczeniu piku odpowiadającego selektywnemu odbiciu światła.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27143

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTada81c4d71784459bf3820c9c0e8acac/
URN
urn:pw-repo:WUTada81c4d71784459bf3820c9c0e8acac

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page