Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and valuation of the strategy of distribution in selected service company

Katarzyna Zawadzka

Abstract

The aim of the thesis is to place a concept of marketing in a field of bank services. Later on the subject is being spread up to the point of reaching philosophical concept of distribution - concepts, types and distribution models of used banking services. In the thesis there is also shown a transformation of banking industry in Poland. This transformation was connected to many types of changes, which are briefly described. That was the start of electronical banking, widely used today by the majority of banks, who combine it with traditional canals of distribution. The thesis presents banks strategies of products distribution, namely multichannel or strictly electronical models. Main analysis is based on a strategy performed by PKO Bank Polski S.A. It is compared afterwards with two different bank strategies, namely Bank SMART and Bank Millenium S.A. Performed analysis allows to judge efficiency of current strategy and place modern distribution channels in present-day banking industry. The final purpose of the thesis is to propose needed changes in bank distribution policy, allowing customers a better access to banks offer.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Zawadzka (FoM) Katarzyna Zawadzka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena strategii dystrybucji w wybranej firmie usługowej
Supervisor
Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
dystrybucja, bank, bankowość, PKO Bank Polski S.A., usługi
Keywords in English
distribution, bank, banking, PKO Bank Polski S.A., services
Abstract in Polish
Praca prezentuje umiejscowienie pojęcia marketingu w obszarze usług bankowych. Od tego pojęcia temat został zgłębiony do samej filozofii dystrybucji – pojęcia, rodzaje i stosowane modele dystrybucji usług bankowych. W pracy zostało także ukazane przeobrażenie się bankowości w Polsce. Wiązało się to z szeregiem zmian, które zostały krótko scharakteryzowane. Zapoczątkowały one rozwój bankowości elektronicznej bez której dzisiaj ciężko się obyć. Obecnie zdecydowana większość banków swoją działalność prowadzi w oparciu o tradycyjne kanały dystrybucji łącząc je z bankowością nowoczesną. Praca przedstawia strategie dystrybucji produktów bankowych podmiotów wykorzystujących model wielokanałowy oraz model wyłącznie elektroniczny. Główna analiza została przeprowadzona w oparciu o strategię dystrybucji PKO Banku Polskiego S.A. Porównana ona została z dwoma wybranymi bankami tj. Bank SMART oraz Bank Millenium S.A. Dokonana analiza pozwoliła na ocenę prowadzonej strategii oraz umiejscowienie nowoczesnych kanałów w dystrybucji dzisiejszej bankowości. Celem przeprowadzonego przeglądu było zaproponowanie przykładowych zmian w obecnej polityce dystrybucji mogącej ułatwić klientowi dostęp do oferty banku.
File
  • File: 1
    1037551-Katarzyna Zawadzka- Analiza i ocena strategi dystrybucji w wybranej firmie uslugowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13753

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTad862d884e9645da947a745209dd32e4/
URN
urn:pw-repo:WUTad862d884e9645da947a745209dd32e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page