Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete structure for a residential building in Przemyśl

Paweł Wojciech Bryliński

Abstract

The purpose of this engineering thesis is the structural design of a multi-family residential building based on the design by the architecture office ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o.o. It’s a five-storey building with underground garages. The construction work was designed as a reinforced concrete structure. The main supporting structure are floors, posts and walls. The building is set on the foundation plate. The thesis contains the characteristics of a reinforced concrete structure for the building, the technical description of the designed building, the calculation of selected structural elements, construction and commissioning requirements wording, the BIOZ information and the construction drawings. The thesis presents the calculation of main structural elements: the floor slab, the foundation plate, post and staircase. All calculations were done on the basis of the relevant standards. The floor slab and the foundation plate were dimensioned with the programme Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. The author also used the Halfen HDB programme to calculate the punching shear reinforcement and the AutoCAD 2015 in order to do the construction drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Wojciech Bryliński (FCE) Paweł Wojciech Bryliński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej w Przemyślu
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4252
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek, żelbet, płyta stropowa, płyta fundamentowa, słup, schody
Keywords in English
building, reinforced concrete, floor slab, foundation plate, post, staircase
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wykonanie projektu konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie projektu architektury autorstwa biura projektowego ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o.o. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej jako pięciokondygnacyjny z garażem podziemnym. Główną konstrukcję nośną stanowią stropy, słupy oraz ściany. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej. Praca zawiera charakterystykę budynków o konstrukcji żelbetowej, opis techniczny projektowanego budynku, obliczenia wybranych elementów konstrukcyjnych, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informację BIOZ oraz rysunki konstrukcyjne. W pracy dyplomowej wykonano obliczenia głównych elementów konstrukcyjnych: płyty stropowej, płyty fundamentowej, słupa oraz biegu schodowego. Wszystkie obliczenia zostały sporządzone w oparciu o odpowiednie normy. Płyta stropowa oraz płyta fundamentowa zostały zwymiarowane przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. Wykorzystano również program Halfen HDB do obliczenia zbrojenia na przebicie oraz program AutoCAD 2015 do wykonania rysunków konstrukcyjnych.
File
  • File: 1
    Paweł_Bryliński_247396_Praca_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8883

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTad2e7af61e264ef0905ed441de12f587/
URN
urn:pw-repo:WUTad2e7af61e264ef0905ed441de12f587

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page