Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improving the daily work of a road engineer by a programming

Andrei Zaporojan

Abstract

The subject of this work is to present how to improve the daily work of a civil engineer with basic knowledge of programming. The goal was achieved by creating a program with a graphical user interface that selects the pavement structure based on a catalog of typical flexible and semi-rigid pavement structures depending on the design conditions. At the beginning of the work, issues related to automation of drawing, modeling and design in AutoCAD using AutoLISP were briefly discussed. Then a brief historical overview of the development of catalogs of typical pavement structures that were implemented in Poland and a few words about the design of the pavement structure without the use of catalogs was presented. The research problem consisted in the analysis of a catalog of typical flexible and semi-rigid pavement structures, in particular the identification of output data for design dimensioning and the procedure for the selection of structures. The next step is to draw up a block diagram of this procedure and its implementation in a computer program. At the end of the work, examples of the application of the prepared program and possibilities of its extension for the user's needs were given.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrei Zaporojan (FCE) Andrei Zaporojan,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Usprawnienie codzienej pracy inżyniera budownictwa drogowego przez programowanie
Supervisor
Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
45
Internal identifier
DIL-5353
Reviewers
Artur Zbiciak (FCE/IRB) Artur Zbiciak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni, typizacja, konstrukcja nawierzchni, programowanie, zastosowanie
Keywords in English
Catalog of typical pavement constructions, typification, pavement structure, programming, application
Abstract in Polish
Przedzmiotem tej pracy jest zaprezenotwanie jak można usprawnić codzienną pracę inżyniera budownictwa dzięki podstawowej znajomości programowania. Cel został zrealizowany przez stworzenie programu z graficznym interfejsem użytkownika, który dobiera konstrukcję nawierzchni na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych w zależności od danych projektowych. Na początku pracy zostały krótko omówione zagadnienia dotyczące automatyzacji rysowania, modelowania oraz projektowania w programie AutoCAD za pomocą AutoLISPu. Następnie przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju katalogów typowych konstrukcji jezdni, które obowiązywały na terenie Polski oraz kilka słów na temat projektowania konstrukcji nawierzchni bez użycia katalogów. Problem badawczy polegał na analizie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, a zwłaszcza na identyfikacji danych wyjściowych do wymiarowania konstrukcji oraz na procedurze postępowania w celu doboru konstrukcji. Następnym krokiem jest sporządzenie schematu blokowego tej procedury oraz jego implementacja w programie komputerowym. Na koniec pracy zostały podane przykłady zastosowania sporządzonego programu oraz możliwości jego rozbudowy na potrzeby użytkownika.
File
  • File: 1
    praca_inz_-_Zaporojan_Andrei_-_281032.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29494

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTad242b81b43d4962b69d498a2f8cfddb/
URN
urn:pw-repo:WUTad242b81b43d4962b69d498a2f8cfddb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page