Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mapa dostępności komunikacyjnej centrum Warszawy z wykorzystaniem transportu szynowego

Maciej Gawłowski

Abstract

Celem niniejszej pracy jest analiza dostępności komunikacyjnej centrum Warszawy. Obszar badań obejmuje m.st. Warszawa, a także tereny kilku podwarszawskich powiatów. Analiza dotyczy transportu szynowego: metro, kolej oraz tramwaje. Głównym założeniem projektu jest strefowość obszaru opracowania, który podzielono na trzy strefy. Pierwsza z nich zawiera dzielnicę Śródmieście wraz z sześcioma dzielnicami przyległymi, druga obejmuje pozostałe jedenaście dzielnic, a trzecia to tereny położone poza granicami administracyjnymi stolicy. Komunikacja miejska w każdej ze stref różni się ze względu na zagęszczenie przystanków, co przekłada się na jej dostępność dla pasażera. Dla stref przyjęto indywidualne parametry charakteryzujące ruch pojazdów na ich obszarze: średnią prędkość pojazdu, średni czas postoju na przystanku oraz średni czas dojścia/dojazdu do przystanku początkowego wraz z czasem oczekiwania na pojazd. Rezultatem przeprowadzonych badań są mapy pokazujące czas dojazdu do centrum z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w projekcie środków komunikacji jednocześnie, a także dla każdego typu pojazdu osobno. Okazało się, że z obszaru opracowania dojazd do centrum nie przekracza 65 minut, natomiast z obszaru stolicy to już maksymalnie 40 minut. Ponadto podróż z podwarszawskich miejscowości: Legionowa i Wołomina wyniesie do 40 minut. Z rozkładu przestrzennego I linii metra wynika fakt, że z Młocin lub Kabat oddalonych od centrum o ponad 8 kilometrów w linii prostej, dostaniemy się szybciej na rondo Dmowskiego niż np. z Ronda Wiatraczna (odległość do centrum w linii prostej: ok. 5 km), Służewca (ok. 5 km), ul. Górczewskiej (ok. 5 km), czy Wolskiej (ok. 5 km). Szybko, do 20 minut, dostaniemy się z okolic stacji Warszawa Toruńska (ok. 7 km) i Warszawa Zacisze-Wilno (ok. 7 km). Porównano także czasy dojazdu do centrum według modelu i rozkładu jazdy dla wybranych linii. W przypadku tramwajów i metra ta komparacja wypadła bardzo dobrze, natomiast dla komunikacji kolejowej czasy dojazdu zostały przeszacowane średnio o ok. 5 minut, prawdopodobnie ze względu na przyjęte zbyt długie postoje pociągów na stacjach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Gawłowski (FGC) Maciej Gawłowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa dostępności czasowej, komunikacja szynowa, ArcGIS Network Analyst, Warszawa, analizy sieciowe
File
  • File: 1
    Gawłowski Maciej - Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5385

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTad06d7a01c2148e29b3dd4e1b4298ecc/
URN
urn:pw-repo:WUTad06d7a01c2148e29b3dd4e1b4298ecc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page