Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation analysis of Syrenka's chassis with electric drive

Rafał Zawistowski

Abstract

Abstract Bachelor thesis entitled., Simulation analysis of Syrenka's chassis with electric drive, concerns an research issue which is torsional stiffness and it consists of six chapters. First part is an introduction to the thesis, it represents main goals, assumptions, motivations and it shortly describes tasks to do. Next chapter explains theme of analysed object. This part describes types of chassis and car bodies, and also it pictures main target of thesis car Syrenka AMZ Kutno. Section, stands analysis methods, shows torsion phenomenon in strength of materials it shows and describes each examples of torsion as well. In this part the torsional stiffness is explained. furthermore the forces causing car body torsion are pictured. At the end of this part are characterized couple of stands torsion analysis methods. Afterward a numerical technique, the finite element method is described, moreover this part includes description of software which uses FEM. Here is also included short introduction to Hypermesh program, which was used for analysis. Then LS Dyna output model was presented. Chapter, Simulation analysis, shows exactly step by step how models were being prepared for FEM calculations, the results of the simulations are included in this part of the work as well. At the end results were compared, and conclusions were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Zawistowski (FACME) Rafał Zawistowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Symulacyjne badania konstrukcji nośnej samochodu Syrenka wersji elektrycznej
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Nadwozie pojazdu 2. Metoda elementów skończonych 3. Sztywność skrętna pojazdu 4. Symulacyjne badania nadwozi
Abstract in Polish
Streszczenie Praca pt., Symulacyjne badania konstrukcji nośnej samochodu Syrenka z napędem elektrycznym, porusza problem inżynierski jakim jest sztywność skrętna nadwozia pojazdu i składa się z sześciu części. Pierwsza część pracy przedstawia zagadnienie sztywności skrętnej, charakteryzuje główne cele, założenia, motywację i krótko opisuje wykonywane zadania w pracy. Kolejny rozdział jest wprowadzeniem do tematyki badanego obiektu. Przedstawione są w nim ramy i struktury nośne nadwozi pojazdów jak i sam obiekt badania, Syrenka AMZ Kutno. Rozdział pt., Metody badań stanowiskowych, dotyczy skręcania w wytrzymałości materiałów, zawarte są w nim również objaśnienia poszczególnych przykładów skręcania. W dziale przedstawione jest także pojęcie sztywności skrętnej i opisano siły generujące skręcanie nadwozia. Na zakończenie tej części przedstawiono metody stanowiskowe umożliwiające przeprowadzenie badania sztywności skrętnej. Następnie opisano ogólne założenia metody elementów skończonych i opisano funkcjonowanie pakietów komputerowych korzystających z tego sposobu w swoich obliczeniach. W tej części pracy przedstawiony został program HyperMesh, którego użyto do budowy modelu MES i obliczeń. Dział ten zawiera także przedstawienie modelu wejściowego, na którym dalej pracowano. Część pt., Badania symulacyjne, zawiera dokładny opis procesu przygotowania modeli do badań numerycznych. Wyniki symulacji zostały zawarte również w tym dziale. W podsumowaniu zestawiono otrzymane wyniki i przedstawiono wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Rafał_Zawistowski_222571.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8928

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTace0e9f86a9d43508dc8fc68410624c4/
URN
urn:pw-repo:WUTace0e9f86a9d43508dc8fc68410624c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page