Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designing a technological process for the machine frame

Filip Michał Woźniak

Abstract

The aim of the thesis is to design a technological process for the machine frame. In the first part, the analysis of the input documentation was carried out. The cast was designed and its drawing documentation was prepeard. Then, the most appropriate machining strategy was selected and the means of production were adjusted to it. The tools were designed and technical documentation necessary for their implementation was prepared. The next part of the diploma thesis contains a description of the individual technological procedures that make up the whole process. EdgeCAM was used to design the machining, then machining simulations were generated. A process sheet and instructions were prepared. In the summary, the conclusions from the diploma thesis were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Michał Woźniak (FACME) Filip Michał Woźniak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Zaprojektowanie procesu technologicznego dla części typu korpus
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2172
Reviewers
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Ryszard Kuryjański (FACME/IMDF) Ryszard Kuryjański,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. proces technologiczny2. korpus3. strategia obróbki4. obrabiarka CNC
Keywords in English
1. technological process2. machine frame3. machining strategy4. CNC machine
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie procesu technologicznego dla części typu korpus maszynowy. W pierwszej części przeprowadzona została analiza dokumentacji wejściowej. Zaprojektowany został odlew oraz sporządzona została jego dokumentacja rysunkowa. Następnie dobrana została najodpowiedniejsza strategia obróbki oraz dopasowane do niej środki produkcji. Zaprojektowane zostało oprzyrządowanie oraz sporządzona została dokumentacja techniczna niezbędna do jego wykonania. W kolejnej części pracy został zawarty opis poszczególnych zabiegów z których składa się proces technologiczny. Do zaprojektowania obróbki użyty został program EdgeCAM, w którym wygenerowana została symulacja. Przygotowano kartę technologiczną oraz karty instrukcyjne. W podsumowaniu sformułowane zostały wnioski płynące z pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inż._Filip_Woźniak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33472

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTacd21905939a417c8acc205d033dd9ee/
URN
urn:pw-repo:WUTacd21905939a417c8acc205d033dd9ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page