Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJEKT ZABEZPIECZEN OGNIOWYCH BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO

Marcin Makuszewski

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Makuszewski Marcin Makuszewski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mirosław Kosiorek (FCEMP/ICEn) Mirosław Kosiorek,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
budynek przemysłowy, zabezpieczenia ogniowe
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Zakres opracowania obejmuje: a) Ogólna charakterystykę budynku b) Klasyfikację po�żarową obiektu, - grupa wysokości, - określenie budynku z uwagi na przeznaczenie i sposób �użytkowania, - klasy odporności poż�arowej budynku, - określenie wymagań odporności ogniowej dla elementów konstrukcji; - podział budynku na strefy poż�arowe, - warunki ewakuacji; c) Wpływ oddziaływań termicznych na beton; d) Sprawdzenie konstrukcji z uwagi na wymagania odporności ogniowej;
File
  • File: 1
    Makuszewski marcin p. inżynierska 459.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac8bcc67768d40d893bc6d320c2018d4/
URN
urn:pw-repo:WUTac8bcc67768d40d893bc6d320c2018d4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page