Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The issues regarding assembly and tolerances of manufactured parts of the fuselage of the "PZL-130 TC II Orlik" aeroplane

Adam Ziarek

Abstract

In this paper, the issue of construction technology airframes in the assembly and manufacturing tolerances (e.g. darts PZL-130 Orlik TCII). The analyzed aileron is a metal structure, single-girder, a balanced aero-dynamically mass with a constant chord. Construction technology darts in the range, developed using computer assisted methods of designing and manufacturing. This paper discusses popular methods of mapping geometry of the airframe. It identifies and deliberates over the instrument assembly and dimensional tolerances and fixtures. Part of the design work defines the precision of darts for the adopted technology. It further demonstrations the following: - construction of darts and fitting tool; - how to move the hardware handles; - the spacing of the suspension on the auxiliary device; - mounting hardware; - retaining the spacing in the assembly phase of the lower shell. The last chapter of this project is the installation procedure darts technology. It provides a descriptive analogy on the assembly phase of the skeleton as well as on the instrument assembly and installation phase plating.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Ziarek (FPAE) Adam Ziarek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zagadnienia montażu i tolerancji wykonawczych elementów płatowca na przykładzie lotki samolotu PZL-130 TC II Orlik
Supervisor
Piotr Czarnocki (FPAE/IAAM) Piotr Czarnocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Internal identifier
MEL; PD-3665
Reviewers
Piotr Czarnocki (FPAE/IAAM) Piotr Czarnocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marcin Figat (FPAE/IAAM) Marcin Figat,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Technologia budowy płatowców, montaż, tolerancje wykonawcze1 manufacturing tolerances.
Keywords in English
Construction technology airframes, assembly,
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia technologii budowy płatowców w zakresie montażu i tolerancji wykonawczych, na przykładzie lotki samolotu PZL-130 TC II Orlik.Analizowana lotka jest konstrukcją metalową, jednodźwigarową, wyważoną masowo i aerodynamicznie o stałej cięciwie. Technologię budowy lotki w/w zakresie opracowano z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania w projektowaniu i wytwarzaniu. W pracy omówiono popularne metody odwzorowania geometrii płatowców. Opisano oprzyrządowanie montażowe, oraz tolerancje wymiarowe i pasowania. Część projektowa pracy określa dokładność wykonania lotki dla przyjętej technologii. Przedstawia budowę lotki, budowę przyrządu montażowego oraz sposób przeniesienia rozstawu uchwytów okuć zawieszenia na pomocniczy przyrząd montażowy ustalający rozstaw okuć w fazie montażu poszycia dolnego. Ostatni rozdział części projektowej stanowi procedura technologii montażu lotki, składająca się z fazy montażu szkieletu na przyrządzie montażowym oraz z fazy montażu poszycia.
File
  • File: 1
    218917 - Adam Ziarek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10367

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac86c60d64bb4d14abfab4d973b93816/
URN
urn:pw-repo:WUTac86c60d64bb4d14abfab4d973b93816

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page