Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Supreme Chamber of Control as an external insitution of state control

Agata Pisarek

Abstract

The aim of this graduated work is to expound an issue of state control, what is the main legal obligation of The Supreme Chamber of Control. Moreover, this graduated work is try to answer a hypothesis about how the state control influences the reality. It contains a genesis, especially from regain an independence to nowadays. An essence of this work are an arguments allow to appraise if the hypothesis is true or not, an analysis of a control issues like subjectivity and objectiveness of control and a profile of organization of The Supreme Chamber of Control.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Pisarek (FASS) Agata Pisarek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Najwyższa Izba Kontroli jako zewnętrzny organ państwowej kontroli
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Barbara Krupa (FASS/DALPP) Barbara Krupa,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
kontrola, kontrola państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, organy kontroli, kryteria kontroli, wyniki pokontrolne, zalecenia pokontrolne, podmioty kontrolowane
Keywords in English
control, state control, The Supreme Chamber of Control, control institutions, control criterion, post-control results, post-control recommendations, controled subjects
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest omówienie problematyki kontroli, w zakresie kontroli państwowej, wykonywanej przez nadrzędny organ kontroli państwowej, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli a także próba odpowiedzi na postawioną hipotezę dotyczącą rzeczywistego wpływu kontroli na szeroko rozumianą poprawę rzeczywistości. Ponadto, w pracy została przedstawiona w charakterze wyłącznie zarysu, historia i geneza powstania Najwyższej Izby Kontroli, z uwzględnieniem ewolucji tego organu od czasu odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości po dzień dzisiejszy. Meritum pracy dyplomowej stanowią argumenty pozwalające ocenić słuszność wyżej wspomnianej, postawionej hipotezy, a także analiza szczegółowych kwestii kontroli takich jak zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz charakterystyka struktury i funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_-_Agata_Pisarek.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13351

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac46ed9853da4e7785d4ba6dbe3abcce/
URN
urn:pw-repo:WUTac46ed9853da4e7785d4ba6dbe3abcce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page