Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Choice of means of transport to tasks in process of computer hardware distribution

Grzegorz Badzelewski

Abstract

Digest: The subject of Engineering Thesis is fulfilment of project concerning issues connected with choice of means of transport to realization transport tasks. Example which was used in realization of the project was transport service of the computer hardware delivery process from magazine of distribution company TechData Polska Sp. z o.o., to consignees. In the first chapter of Engineering Thesis has been done an identification of supply chain of computer hardware from distributor to fifteen consignees located in Mazovian Voivodeship. Characteristic of load was introduced, as so way of commissioning transport units according to consignees’ procurements. In chapter number two has been introduced the characteristic of works transport and means of transportation. In the third chapter has been introduced calculations related to, choice of means of transport to transport tasks in process of computer hardware distribution, based on travelling salesman problem. Two variants of transport service, diversified in terms of load of vehicles used to fulfil the task, are contained in the project. Moreover, variable costs of transport task realization were calculated, which were used to show most advantageous variant of transport service of computer hardware distribution process. The Engineering Thesis ends with summary which contains conclusions resulting from project realization, choice of means of transport to transport tasks in process of computer hardware transport.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Badzelewski (FT) Grzegorz Badzelewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór środków transportu do zadań w procesie dystrybucji sprzętu komputerowego
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
dystrybucja, jednostka ładunkowa, obsługa transportowa, transport, środki transportu
Keywords in English
distribution, transport unit, transport service, transport, means of transport
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest wykonanie projektu dotyczącego zagadnień związanych z doborem środków transportu do realizacji zadań przewozowych. Przykładem, który został wykorzystany do realizacji projektu była obsługa transportowa procesu dostaw sprzętu komputerowego z magazynu firmy dystrybucyjnej TechData Polska Sp. z o.o., do odbiorców. W pierwszym rozdziale pracy dokonano identyfikacji łańcucha dostaw sprzętu komputerowego od dystrybutora do piętnastu odbiorców, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Przedstawiono charakterystykę ładunków oraz sposób komisjonowania jednostek ładunkowych wg zamówień odbiorców. W rozdziale drugim zaprezentowano charakterystykę środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego. W trzecim rozdziale przedstawiono obliczenia dotyczące doboru środków transportu do zadań przewozowych w procesie dystrybucji sprzętu komputerowego, oparte o problem n-komiwojażera. W projekcie zamieszczono dwa warianty obsługi transportowej, zróżnicowane pod względem ładowności zastosowanych pojazdów. Ponadto, obliczono koszty zmienne realizacji zadania przewozowego, które posłużyły do wskazania najkorzystniejszego wariantu obsługi transportowej procesu dystrybucji sprzętu komputerowego. Praca zakończona jest podsumowaniem, w którym zamieszczono wnioski wynikające z realizacji projektu doboru środków transportu do zadań przewozowych w procesie dystrybucji sprzętu komputerowego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inzynierska_Grzegorz_Badzelewski_152497.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34081

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTac136f02e2df48559c49e3d8424b949a/
URN
urn:pw-repo:WUTac136f02e2df48559c49e3d8424b949a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page