Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development geoportal in Open Source technology on the example of Poniatowa

Tomasz Kocot

Abstract

In this work is described the creation of a simple web map application popularly called "geo-portal" in Open Source technology. The author presents the IT aspects of the websites programming, presents public tools to build them and indicate the sources of spatial data obtained to the performance of the project. The result of this work is the web publishing on the Internet collected spatial data, created for the municipality of Poniatowa. It was published at http://poniatowa.cba.pl/geoportal/. Map portal enables the use of services published by other institutions and visualization own spatial data. Author of the project generally used public online tools thus presenting the technological process of the formation a web map application, based on the idea of the free Open Source software, which It provides users the right to legal and free use of the existing products.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Kocot (FGC) Tomasz Kocot,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie geoportalu w technologii Open Source na przykładzie gminy Poniatowa
Supervisor
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
geoportal, Open Source, dane przestrzenne, Poniatowa, WMS
Keywords in English
geoportal, Open Source, spatial data, Poniatowa, WMS
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opisano tworzenie internetowego portalu mapowego popularnie nazywanego „geoportalem” w technologii Open Source. Autor przedstawia informatyczne aspekty programowania stron internetowych, w tym aplikacji mapowych, prezentuje ogólnodostępne narzędzia umożliwiające ich budowanie oraz wskazuje źródła pozyskiwania danych przestrzennych do wykonania takiego projektu. Efektem niniejszej pracy jest strona internetowa (geoportal) opracowana dla gminy Poniatowa publikująca w Internecie zebrane dane przestrzenne. Została ona udostępniona pod adresem http://poniatowa.cba.pl/geoportal/. Portal mapowy umożliwia wykorzystanie usług publikowanych przez inne instytucje oraz wizualizację własnych danych przestrzennych. Autor do jej wykonania wykorzystał ogólnodostępne narzędzia przedstawiając w ten sposób proces technologiczny powstawania internetowej aplikacji mapowej, oparty o ideę oprogramowania o wolnym dostępie do jego kodu tzw. Open Source, która m. in. zapewnia użytkownikom prawo do legalnego oraz bezpłatnego korzystania z istniejących produktów.
File
  • File: 1
    Tomasz Kocot gotowy tekst pracy inzynierskiej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5306

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTabf2b3517c8f4b2390db7bd1256bfdc5/
URN
urn:pw-repo:WUTabf2b3517c8f4b2390db7bd1256bfdc5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page