Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Juvenile delinquency in Poland - legal and social aspects

Luiza Patrycja Olkowska

Abstract

The following paper has been dedicated to the broadly understood issue of juvenile crime. The paper raises the legal and social aspects of the phenomenon of juvenile crime. The paper also shows what the crime rate among children and the youth looked like from 2010 to 2017. Chapter one includes the theoretical terms associated with the subject raised, such as: minors, socialization, deviance, social maladjustment, depravity, crime and social pathology. Moreover, chapter one also describes the four factors which interfere with the process of socialization of the minor and affect their deviance. Chapter two, which touches upon the legal aspects associated with juvenile crime, presents the principles of both legal and criminal liability of the minors. Moreover, chapter two also presents the types of the judicial remedies employed against the minors. Chapter two also raises the issue of limitation of the criminal liability of the minors. Even more, chapter two also makes an overview of the principal guidelines found in the draft of the new act on minor criminals. Chapter three presents the statistical data concerning juvenile crime in Poland from 2010 to 2017, regarding an investigation meant to investigate: „Has the crime rate among children and the youth been rising or falling over the recent years?”.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Luiza Patrycja Olkowska (FASS) Luiza Patrycja Olkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Przestępczość wśród osób nieletnich w Polsce – aspekty prawne i społeczne
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nieletni, przestępczość, proces socjalizacji, demoralizacja, dewiacja, nowa ustawa o nieletnich
Keywords in English
minors, crime, socialization process, depravity, deviance, new act on minors
Abstract in Polish
Niniejsza praca została poświęcona szeroko pojętej problematyce przestępczości osób nieletnich. Zostały w niej poruszone kwestie prawno-społeczne dotyczące tego zjawiska. Ukazano również jak kształtuje się poziom przestępczości dzieci i młodzieży w Polsce na przestrzeni lat 2010-2017. W pierwszym rozdziale znajdują się pojęcia teoretyczne związane z poruszanym tematem, takie jak: nieletni, socjalizacja, dewiacja, niedostosowanie społeczne, demoralizacja, przestępczość, patologia społeczna. Ponadto, opisałam w tej części również cztery czynniki, które zaburzają proces socjalizacji nieletniego i wpływają na jego dewiacje. W drugim rozdziale, dotyczącym kwestii prawnych przestępczości nieletnich, przedstawiłam zasady odpowiedzialności prawnej oraz karnej nieletnich. Ponadto, zaprezentowałam typy środków prawnych, jakie są stosowane wobec nieletnich. Poruszyłam także temat ograniczeń odpowiedzialności karnej nieletnich. Oprócz tego, w tej części pracy zostały omówione główne założenia projektu nowej ustawy dotyczącej nieletnich przestępców. Natomiast w trzecim rozdziale przedstawiłam dane statystyczne dotyczące przestępczości nieletnich w Polsce w latach 2010-2017 pod kątem zbadania: „Czy przestępczość dzieci i młodzieży w ostatnich latach wzrasta czy maleje?”.
File
  • File: 1
    Luiza_Olkowska_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34574

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTabad9a9b35384473a44fe78fe32d9e58/
URN
urn:pw-repo:WUTabad9a9b35384473a44fe78fe32d9e58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page