Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing and characterization of thermoplastic nanocomposites with addition of single-walled carbon nanotubes and plasticizer

Mateusz Kędzierski

Abstract

The aim of this Engineering Thesis, entitled “Manufacturing and characterization of thermoplastic nanocomposites with addition of single-walled carbon nanotubes and plasticizer”, is to discuss manufacturing process and to characterize composite material, in which thermoplastic polymer is a matrix and carbon nanotubes are used as a reinforcement. Such material can be used to modify composite laminates, which allows for even dispersion of electric charge or for effective shielding of a magnetic field. Carbon nanotubes used in this Thesis are in a form of spread connected with sulfonamide plasticizer. This addition has a positive effect on dispersion of the reinforcement in a matrix material during extrusion process, which improves its electrical properties. Manufactured material was characterized with conductivity tests, SEM microscope observations, thermal analysis using thermogravimetry TGA and differential scanning calorimetry DSC, and in the end rheological tests were conducted to characterize processing properties of nanocomposites.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kędzierski (FMSE) Mateusz Kędzierski,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytwarzanie i charakterystyka termoplastycznych nanokompozytów z dodatkiem jednościennych nanorurek węglowych i plastyfikatora
Supervisor
Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002388
Reviewers
Joanna Zdunek (FMSE/DMD) Joanna Zdunek,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
nanokompozyty termoplastyczne, jednościenne nanorurki węglowe, przewodność elektryczna, analiza termograwimetryczna, różnicowa kalorymetria skaningowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, reologia
Keywords in English
thermoplastic nanocomposites, single-walled carbon nanotubes, electrical conductivity, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, rheology
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska, zatytułowana „Wytwarzanie i charakterystyka termoplastycznych nanokompozytów z dodatkiem jednościennych nanorurek węglowych i plastyfikatora”, omawia proces wytwarzania i poddaje charakteryzacji materiały kompozytowe, dla których osnowę stanowi polimer termoplastyczny, zaś zbrojeniem są jednościenne nanorurki węglowe. Taki materiał może zostać wykorzystany jako modyfikator laminatów kompozytowych, co pozwoli na równomierne rozproszenie ładunku elektrycznego bądź efektywne ekranowanie pola magnetycznego. Zastosowano nietypowe rozwiązanie wprowadzenia jednościennych nanorurek węglowych w postaci pasty razem z plastyfikatorem typu sulfonamidu do osnowy termoplastycznej. Dodatek ten wpływa korzystnie na dyspersję zbrojenia w materiale osnowy podczas procesu wytłaczania, polepszając przy tym jego właściwości elektryczne. Otrzymane nanokompozyty poddano charakteryzacji, badając ich przewodność elektryczną, a także dokonując obserwacji mikroskopowych z wykorzystaniem mikroskopu SEM, poddano je analizie termicznej z wykorzystaniem analizy termograwimetrycznej TGA i skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC, na końcu zaś przeprowadzono badania reologiczne mające na celu sprawdzenie ich właściwości przetwórczych.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_mateusz_kedzierski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30787

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab880b3e174c4506b790472de7936e69/
URN
urn:pw-repo:WUTab880b3e174c4506b790472de7936e69

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page