Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The dynamic positioning and reference system project for the position regulation of the floating oil platform model

Jakub Łukasz Wieczorek

Abstract

The purpose of this thesis is to construct the model of floating offshore drilling platform with the dynamic positioning system stabilising his position on time. The control system being the part of the mentioned one will be based on platform position readings received in process of image recognition by special designed for that purpose reference system. It will be apart project written in Python language with the participation of the libraries supporting processing of the image like OpenCV or ARToolKit. The project of dynamic positioning system was implemented on ST company microcontroller with ARM Cortex M3 core located inside the platform with executive system and power supply. Additionally will be presented the way of visualization the control process in real time and project of wireless communication module between all parts of the system. The thesis allows getting acquainted with basic problems which designers of the dynamic positioning system of marine units in offshore sector have to face. It consists of the complete process of designing, developing, deployment and testing the control system, who through the oil platform own drive will be stabilising her position in natural environment, that is water. The need of position stabilisation is necessary in real floating vessels because of performing drills in seabed during which storm, current and wind distorting the platform position can lead to damage or even broken the drill.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Łukasz Wieczorek (FEIT/AK) Jakub Łukasz Wieczorek,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt systemu dynamicznego pozycjonowania i systemu referencyjnego do regulacji pozycji modelu pływającej platformy wiertniczej
Supervisor
Patryk Chaber (FEIT/AK) Patryk Chaber,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Patryk Chaber (FEIT/AK) Patryk Chaber,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
dynamiczne pozycjonowanie, system referencyjny, platforma wiertnicza, Python, C, STM32, mikrokontroler, rozpoznawanie obrazu, automatyka, PID, regulator, OpenCV, ARToolKit, MATLAB, Rest API, Flask, Http, wielowatkowosc
Keywords in English
dynamic positioning, reference system, oil platform, Python, C, STM32, microcontroller, visual recognition, automation, PID, regulator, OpenCV, ARToolKit, MATLAB, Rest API, Flask, Http, multithreading
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest skonstruowanie modelu pływającej platformy wiertniczej wraz z systemem dynamicznego pozycjonowania stabilizującego jego pozycje w czasie. Układ regulacji będący częścią wspomnianego systemu bazować będzie na odczytach pozycji platformy otrzymywanych w procesie rozpoznawania obrazu przez specjalnie zaprojektowany w tym celu system referencyjny. Będzie nim osobny projekt napisany w jezyku Python przy udziale bibliotek wspomagających obróbkę i przetwarzanie obrazu takich jak OpenCV czy ARToolKit. Projekt systemu dynamicznego pozycjonowano zaimplementowano na mikrokontrolerze firmy ST z rdzeniem ARM Cortex M3 umieszczonym wewnątrz platformy wraz z układem wykonawczym oraz zasilaniem. Dodatkowo zostanie przedstawiony sposób wizualizacji procesu regulacji w czasie rzeczywistym oraz projekt modułu komunikacji bezprzewodowej pomiędzy wszystkimi częściami systemu. Praca umożliwia zapoznanie się z podstawowymi problemami z jakimi musza się zmierzyć projektanci systemów dynamicznego pozycjonowania jednostek w sektorze offshore. Zawiera kompletny proces projektowania, wdrażania i testowania układu regulacji, który za pomocą własnego napędu platformy wiertniczej będzie stabilizował jej pozycje w naturalnym środowisku jakim jest woda. Potrzeba utrzymywania stałej pozycji jest niezbędna w rzeczywistych pływających jednostkach wydobywających ropę ze względu na wykonywane odwierty w dnie zbiorników wodnych, podczas których sztormy, prądy morskie i wiatr zaburzając pozycje platformy mogą doprowadzić do uszkodzenia, a nawet złamania wiertła.
File
  • File: 1
    praca_inzynierska_jakub_wieczorek_1112876.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31880

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab866e5db07e481eb0c1c9b5919e377e/
URN
urn:pw-repo:WUTab866e5db07e481eb0c1c9b5919e377e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page