Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of the Scilab software in analysis of the homogeneous chemical reactors

Jakub Mazurczak

Abstract

The purpose of this study was simulation of ideal chemical reactors performed by Scilab software. This work contains short description of the Scilab software and exemplary functions included in the Scilab. In the further part have been shown following reactors: ideal batch reactor; continuous flow stirred tank reactor; ideal tubular reactor. Calculations have been made for the continuous flow stirred tank reactor and ideal tubular reactor. For the CSTR have been perform simulation in nonstationary state which was showing distribution of concentration and temperature during the process. Next calculations have been perform to analyse the influence of the process parameters on the outlet mixture in stationary state. For the ideal tubular reactor have been perform simulation which was showing distribution of concentration and temperature in the reactor. For this reactor also have been shown the analyse of the influence of the process parameters on the outlet mixture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Mazurczak (FCPE) Jakub Mazurczak,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie programu Scilab do analizy pracy homogenicznych reaktorów chemicznych
Supervisor
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
33
Internal identifier
DICHP-2507
Reviewers
Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
homogeniczna reakcja chemiczna, reaktor idealny, reaktor rurowy, reaktor zbiornikowy ciągły, Scilab
Keywords in English
continuous flow stirred reactor, homogeneous chemical reaction, ideal reactor, Scilab, tubular reactor
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie symulacji pracy idealnych reaktorów chemicznych za pomocą programu Scilab. W pracy zawarty został krótki opis programu Scilab oraz opis przykładowych funkcji oferowanych przez ten program. Następnie zostały omówione następujące reaktory: idealny reaktor okresowy; idealny reaktor zbiornikowy przepływowy; idealny reaktor rurowy. Obliczenia zostały wykonane dla reaktora zbiornikowego przepływowego i rurowego. Dla reaktora zbiornikowego została przeprowadzona symulacja w warunkach niestacjonarnych, pokazująca rozkład stężenia substratu i temperatury w reaktorze w czasie trwania procesu. Przeprowadzona została również analiza wpływu parametrów procesowych prowadzenia reakcji chemicznej na otrzymaną mieszaninę poreakcyjną w warunkach stacjonarnych. W przypadku reaktora rurowego wykonana została symulacja, pokazująca rozkład stężenia substratu oraz temperatury w reaktorze. Dla tego reaktora również przeprowadzona została analiza wpływu parametrów procesowych prowadzenia reakcji na przebieg procesu.
File
  • File: 1
    Zastosowanie programu Scilab do analizy pracy homogenicznych reaktorów chemicznych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8961

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab6d8e29ad834eb08980f3bd7a4d32b1/
URN
urn:pw-repo:WUTab6d8e29ad834eb08980f3bd7a4d32b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page