Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of technologies for the construction of the first and second metro lines in Warsaw – impact of technology selection on the urban environment at the stage of construction and operation

Maciej Hubert Dorociak

Abstract

The aim of this study is to analyze the impact of the choice of metro construction technology on the urban environment and the role of underground railway in the capital. The scope of work includes the first line of the underground and the central section of the second line of the underground in Warsaw. The introduction covers the role of the metro in the capital's public transport system. The history of the construction of the Warsaw underground is described in chapter three. Next, the technologies used in the construction of the first and the central section of the second metro line are presented. Section 6 presents the impact of the metro on the urban environment during the construction phase, as well as the ways designers and contractors use to minimise the negative impact of such a large project. Chapter seven, on the other hand, deals with the exploitation factors of the metro and their impact on the urban environment. An analysis of the significance of the metro over the years in the city's transport system and passengers' habits has also been carried out. Chapter 8 summarizes the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Hubert Dorociak (FCE) Maciej Hubert Dorociak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Porównanie technologii budowy pierwszej i drugiej linii metra w Warszawie - wpływ wyboru technologii na otoczenie miejskie na etapie eksploatacji
Supervisor
Marek Pawlik (FCE/IRB) Marek Pawlik,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
54
Internal identifier
DIL-5232
Reviewers
Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marek Pawlik (FCE/IRB) Marek Pawlik,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
metro, infrastruktura podziemna, budowa i eksploatacja
Keywords in English
metro, underground infrastructure, construction and exploitation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wyboru technologii budowy metra na otoczenie miejskie oraz rola kolei podziemnej w stolicy. Zakres pracy obejmuje pierwszą linię metra oraz centralny odcinek drugiej linii metra w Warszawie. Wstęp obejmuje rolę jaką pełni metro w systemie transportu zbiorowego stolicy. Historię budowy warszawskiego metra opisano w rozdziale trzecim. Następnie przedstawiono technologie, jakie wykorzystano podczas budowy pierwszej i centralnego odcinka drugiej linii metra. W rozdziale szóstym przedstawiono wpływ metra na otoczenie miejskie na etapie budowy, a także sposoby, jakie stosują projektanci i wykonawcy, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie tak dużej inwestycji. Natomiast w rozdziale siódmym opisano czynniki eksploatacyjne metra i wpływ konstrukcji nawierzchni na środowisko miejskie. Przeprowadzona została również analiza znaczenia metra na przestrzeni lat w systemie transportowym miasta i nawykach pasażerów. W rozdziale ósmym dokonano podsumowania pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inż-MaciejDorociak-257818.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32391

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab4a6e9eff9a473fb2f088efd571c5b1/
URN
urn:pw-repo:WUTab4a6e9eff9a473fb2f088efd571c5b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page