Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the implementation of a new product in the manufacturing and trading company Atlantic Groupe

Sylwia Aleksandra Dzwonkowska

Abstract

The main purpose of this thesis is the implementation of a new product in the manufacturing and trading company Atlantic Groupe to expand their product mix, satisfy their customer needs, acquire new clients and become a bigger player on the polish and international market. The thesis starts with literature analysis regarding planning and organizing production processes. The author described stages of production a product in a sequence, types and forms of a production’s organization, methods to designate the sites of the factory and economic indicators that were used in the thesis to prove if the project is cost-effective. Accordingly, the author presented general information about the company Atlantic Groupe: their product mix, sales models, market power on the polish and international market and internal structures on their polish entity. Next, the author performed SWOT analysis that helped to choose strategy that the company should follow. After that the author designed a short survey and send it to all existing clients of the company. The answers helped to choose two particular products (modern electric heater and solar collector) that they would like to see in their new offer. To choose one of them, the author performed diversity analysis to compare future profit and minimal time that the company will need to start earn on the investment. Afterwards the author presented an overview about the polish market of a chosen product and performed analysis of owning their own factory costs. Next step of the thesis is the statement of the design assignment that shows steps of the project that was already achieved and steps that are planned to do as next. In the thesis the author compared two different ways of new product implementation. After the decision which one of them will be implemented at Atlantic Groupe the author compared two ways of organizing the production line: stream-oriented, single-file production line and U-shape production line. The author counted level of demands placed on the workers for each of them that helped to choose the best solution. Accordingly, the author compared manual method of MRP with method that is using IT system and then she designate the sites of a new factory. At the end of the thesis the author evaluated the project by presenting advantages and potential risks of the project and performed analytical analysis, to decide if it is worth to invest in this project, by calculating economic indicators.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Aleksandra Dzwonkowska (FPE) Sylwia Aleksandra Dzwonkowska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wprowadzenia nowego produktu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Atlantic Groupe
Supervisor
Paweł Antczak (FPE/IOPS) Paweł Antczak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Paweł Antczak (FPE/IOPS) Paweł Antczak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
wprowadzenie produktu, projekt wdrożenia nowego produktu, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, analiza różnorodności, linia produkcyjna, próg rentowności, analiza SWOT, MRP, ścieżka krytyczna, harmonogram wdrożenia projektu, wyznaczenie lokalizacji fabryki metodą środka ciężkości, BOM produktu, poziom obciążenia pracowników, takt produkcji
Keywords in English
product implementation, the project of the implementation of a new product, manufacturing and trading company, diversity analysis, production line, break-even point, SWOT analysis, MRP, critic path, timetable of the project of the implementation, designate the sites of the factory by the center of gravity method, product’s BOM, level of demands placed on the workers, production tact
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest wprowadzenie nowego produktu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym Atlantic Groupe, aby poszerzyć asortyment produktów firmy, zaspokoić potrzeby swoich klientów i pozyskać nowych oraz zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku polskim i zagranicznym. Praca rozpoczyna się od przeprowadzenia analizy literatury dotyczącej planowania i organizacji procesów produkcyjnych. Opisano w niej etapy wytwarzania produktu, typy oraz formy organizacji produkcji, metody wyznaczania lokalizacji hali produkcyjnej i wskaźniki ekonomiczne wykorzystane w dalszej części pracy do określenia rentowności projektu. Następnie przedstawiono zarys historyczny firmy Atlantic Groupe. Zaprezentowano asortyment produktów firmy, pozycję na rynku polskim i zagranicznym oraz wewnętrzne struktury oddziału w Polsce. Autor pracy dokonał analizy SWOT przedsiębiorstwa. Za pomocą tej analizy wybrano oraz opisano strategię, którą przedsiębiorstwo powinno obrać. Następnie zaprojektowano i przeprowadzono wśród klientów firmy krótką ankietę, która wskazała 2 najbardziej pożądane przez klientów produkty: nowoczesny grzejnik elektryczny i kolektor słoneczny. Aby dokonać wyboru pomiędzy tymi produktami, przeprowadzono analizę różnorodności dwóch produktów, w której porównano między innymi zysk oraz minimalny czas potrzebny do osiągnięcia rentowności projektu. Następnie przedstawiono wyniki badań rynku pod kątem wybranego produktu oraz przeprowadzono analizę kosztów posiadania fabryki w Polsce, po której sformułowano zadanie projektowe. Przedstawiono w nim kroki, które już zostały podjęte w ramach projektu oraz kroki, które należy podjąć, aby projekt zakończył się sukcesem. W pracy rozważono dwa różne plany wdrożenia projektu. Po wyborze sposobu wdrożenia przystąpiono do porównania dwóch sposobów ułożenia linii produkcyjnej: linii produkcyjnej potokowej jednorzędowej oraz potokowej u-kształtnej. Dla każdej z nich obliczono poziom obciążenia pracowników na stanowiskach i porównano wyniki, aby ustalić który układ jest dla firmy lepszy. Następnie porównano planowanie potrzeb materiałowych metodą manualną i z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz wyznaczono lokalizację nowej hali produkcyjnej. Na koniec pracy dokonano oceny projektu. Opisano korzyści oraz potencjalne zagrożenia, jakie wynikają z wdrożenia projektu, a następnie obliczono wybrane wskaźniki ekonomiczne, aby ocenić czy warto inwestować w ten projekt.
File
  • File: 1
    Sylwia_Dzwonkowska_PROJEKT_WPROWADZENIA_NOWEGO_PRODUKTU_W_PRZEDSIEBIORSTWIE_PRODUKCYJNYNO_-HANDLOWYM_ATLANTIC_GROUPE.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28789

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab1de26fa09848c9886b64a18072946d/
URN
urn:pw-repo:WUTab1de26fa09848c9886b64a18072946d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page