Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Resource management in cloud federation

Kamil Michał Świątkowski

Abstract

Cloud computing is a new and dynamically developing area in the ICT (Information and Communication Technologies) sector. In this bachelor thesis we study resource management rules in the case of Cloud Federation. Cloud Federation is a cloud computing system that get together a number of clouds. As a result, number of resources being commonly managed by Cloud Federation is radically greater than in the case of individual c louds. This makes possibility to broaden set of services and may lead to the higher profit generation. In particular the aim of this bachelor thesis is to study different resource management policies which would help the providers to augment both their resource utilization and profit. Presented exemplary numerical results indicate that proposed methods contribute to providers’ utilization and profit increase in a Cloud Federation Environment comparing to the case when clouds work in separation.�
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Michał Świątkowski (FEIT) Kamil Michał Świątkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zarządzanie zasobami w federacji chmur obliczeniowych
Supervisor
Wojciech Burakowski (FEIT) Wojciech Burakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Obarska (FEIT) Ewa Obarska,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Wojciech Burakowski (FEIT) Wojciech Burakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
chmura obliczeniowa, federacja, zarządzanie zasobami, teleinformatyka, outsourcing żądań klienckich.�
Keywords in English
Cloud computing, cloud federation, ICT, resource management, requests� outsourcing
Abstract in Polish
Chmury obliczeniowe są nową i dynamicznie rozwijającą się dziedziną w istotny sposób ulepszającą strategie oferowania usług (aplikacji) dla użytkowników. W pracy badano przypadek federacji chmur, a zwłaszcza metody zarządzania zasobami. Przedstawiono różne scenariusze zarządzania zasobami w federacji chmur i zbadano je pod kątem możliwości zwiększenia wykorzystania zasobów oraz zysków operatorów po wstąpieniu do federacji w porównaniu z przypadkiem, kiedy poszczególne chmury działają oddzielnie. Uzyskane wyniki symulacyjne pokazują, że zaproponowane metody przyczyniają się do zwiększenia zysku oraz wykorzystania zasobów�
File
  • File: 1
    252999-Kamil Świątkowski-Zarządzanie zasobami w federacji chmur obliczeniowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13933

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTab11fa4a86724657a7c98e302cf5caf3/
URN
urn:pw-repo:WUTab11fa4a86724657a7c98e302cf5caf3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page