Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural project of residential building in Warsaw

Cezary Łukasz Sanecki

Abstract

The subject of Engineering Thesis is a residential, multi-family building with commercial spaces on ground floor and underground garage, which architecture project has been done by architect Leszek Kołacz. It has been designed as a reinforced concrete construction, in slab-column-wall system, with core, houses staircase and lift, as stiffener. First chapter contains Engineering Thesis' objective and scope, where the objective of this study is designing and dimensioning chosen reinforced concrete elements according to guidelines of obligatory standards and legal regulations. Next chapter, as theoretical introduction, presents information about spacing concrete reinforcing bars according to requirements contained in European Standard PN-EN 1992-1-1. In next chapters technical specification has been drawn up, which contains basic data about projecting building i.e. profile of construction's work, its localization, subsurface and hydrological conditions, architecture realisations, description of elements and applied materials, their characteristic, load specification. Thereafter, reinforced concrete elements have been calculated, which are part of project scope, such as slab, beam, column, pad foundation and stairs. Calculations have been made using calculation programme Autodesk Robot Structural Analysis and manually. To finished project attached architecture drawings, which include: floor plans, section, elevation, drawing of slab's formwork and construction drawings of designed and dimensioned constructional elements. All of the drawings have been made in computer programme Autodesk AutoCAD Architecture 2016.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Łukasz Sanecki (FCE) Cezary Łukasz Sanecki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku mieszkalnego w Warszawie
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4393
Reviewers
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Rafał Dariusz Ostromęcki (FCE/ICE) Rafał Dariusz Ostromęcki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
strop, belka, słup, stopa fundamentowa, schody, budynek mieszkalny
Keywords in English
slab, beam, column, pad foundation, stairs, residential building
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze oraz garażem podziemnym, którego projekt architektoniczny został wykonany przez architekta Leszka Kołacza. Zaprojektowany on został w konstrukcji żelbetowej, w układzie płytowo-słupowo-ścianowym, z trzonem klatki schodowej jako usztywnienie. Pierwszy rozdział zawiera cel i zakres pracy dyplomowej, gdzie celem opracowania jest zaprojektowanie i zwymiarowanie wybranych elementów żelbetowych zgodnie z wytycznymi obowiązujących norm i przepisów prawnych. Następnie, jako wstęp teoretyczny, przedstawiono informacje w zakresie rozstawu prętów zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normę PN-EN 1992-1-1. W kolejnych rozdziałach sporządzono opis techniczny, w którym zawarto podstawowe dane na temat projektowanego budynku tzn. charakterystyka obiektu, jego lokalizacja, warunki gruntowo-wodne, rozwiązania architektoniczne, opis elementów oraz zastosowane materiały, ich charakterystyka, zestawienie obciążeń. Pod koniec zajęto się obliczeniami elementów żelbetowych, wchodzących w zakres pracy inżynierskiej, takich jak strop, belka, słup, stopa fundamentowa i schody. Obliczenia wykonano za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis oraz ręcznie. Do wykonanego projektu załączono rysunki architektoniczne, w skład których wchodzą: rzuty, przekrój, elewacja, rysunek szalunkowy stropu oraz rysunki konstrukcyjne zaprojektowanych i zwymiarowanych elementów konstrukcyjnych. Wszystkie rysunki zostały wykonane w programie Autodesk AutoCAD Architecture 2016.
File
  • File: 1
    praca inż-Sanecki Cezary-251957.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10932

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaae892c5974647c9a75fc61367d63791/
URN
urn:pw-repo:WUTaae892c5974647c9a75fc61367d63791

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page