Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of mamufacturing conditios on the properties of WC-Co/cBN composites made by PPS method

Radosław Zieliński

Abstract

One of the most widely used cutting tool materials is a tungsten carbide cobalt. Dispersed cBN particles are introduced in order to enhance abrasion resistance of this material and in the result it achieved several times greater wear resistance than cemented carbides in the matrix cobalt. In this paper the results of WC6Co–20% cBN composite, which are produced using PPS (Pulse Plasma Sintering). The samples which were sintered at 1050, 1100, 1200°C during , their densities are 90- 100% of the theoretical density. The hardness of the sinter of 100% (GT) is 2197 HV5. The X-ray diffraction was not revealed that passage of hard cBN in undesirable variations and soft structure hBN Phase identified WC, Co ,cBN. The pictures, taken with an electron microscope, of samples prepared at
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Zieliński (FMSE) Radosław Zieliński,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ parametrów procesu na właściwości kompoztu WC-Co/cBN otrzymanych metodą PPS
Supervisor
Andrzej Michalski (FMSE/DCFM) Andrzej Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002036
Reviewers
Andrzej Michalski (FMSE/DCFM) Andrzej Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Dariusz Oleszak (FMSE/DCFM) Dariusz Oleszak,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
PPS,cBN, WC-Co, spiekanie
Keywords in English
PPS, cBN, WC-Co, sintering
Abstract in Polish
W pracy badano kompozyt WCCo-cBN, otrzymany metodą impulsowo-plazmową. Do mieszaniny proszków WC6%Co dodano 20% objętości proszku cBN z ziarnem o wielkości 6-12 µm. Wyżej wymienione składniki zostały wymieszane w mieszalniku turbulentnym. Tak otrzymaną mieszaninę spiekano w warunkach nietrwałości termodynamicznej kubicznego azotku boru, tj. w temperaturach: 1050, 1100, 1150 i 1200 °C przy ciśnieniu prasowania 100 MPa w czasie 180, 240 oraz 300 s. Otrzymane spieki mają 90-100 % gęstości teoretycznej i twardość 1947-2117 HV5. Analiza obrazów wykonanych mikroskopem skaningowym wykazała dobre połączenie fazy cBN z osnową. Badanie rentgenowskiej analizy fazowej nie wykazało obecności występowania miękkiej fazy hBN. Identyfikowane fazy w spiekach to: WC, Co, cBN.
File
  • File: 1
    praca inz Radosław Zieliński.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4620

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaaddde3e9fde48ca817e153f791286e1/
URN
urn:pw-repo:WUTaaddde3e9fde48ca817e153f791286e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page