Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Islamic Culture House

Aneta Beata Matuszewska

Abstract

The aim of the work is to design a infill for the public interest that meets the role of a servant education and promotion of islamic culture. Due to the location of the facility, an important element of the project is to build the full visual within the city, as well as to create a characteristic object in space of Śródmieście. On the functional program consists of prayer hall, exhibit space, auditorium, offices, classes, commercial space, a café, entrance area, toilets, staff room, technical room and auxiliary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Beata Matuszewska (FA) Aneta Beata Matuszewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
DOM KULTURY ISLAMU
Supervisor
Jakub Wacławek (FA) Jakub Wacławek,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001390/L
Reviewers
Cezary Głuszek (FA/DAHA) Cezary Głuszek,, Division of Architectural Heritage and the Arts (FA/DAHA)Faculty of Architecture (FA) Jakub Wacławek (FA) Jakub Wacławek,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
projekt, dyplom inżynierski, kultura arabska, islam, dom kultury, plomba, ul.Hoża, Plac Trzech Krzyży
Keywords in English
project, engineering diploma,arabic culture, islam, culture house, infill, Hoża street, Trzech Krzyży square
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt budynku w zabudowie plombowej o funkcji użyteczności publicznej, spełniającego rolę edukacyjną oraz obiektu służącego prezentacji kultury arabskiej. Ze względu na lokalizację obiektu , ważnym elementem projektu jest próba budowy pełnego ciągu wizualnego miasta, jak również próba stworzenia charakterystycznego obiektu w przestrzeni śródmieścia. Na program funkcjonalny składa się: sala modlitewna, przestrzeń wystawowa, audytorium, biura, sale edukacyjne, przestrzeń handlowa, kawiarnia, strefa wejściowa, sanitariaty, pomieszczenia pracowników, pomieszczenia techniczne i pomocnicze.
File
  • File: 1
    OPIS mały .pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11000

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaac241867d2b48638ef3ea02a88a6162/
URN
urn:pw-repo:WUTaac241867d2b48638ef3ea02a88a6162

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page