Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Statistical Raman analysis of graphene films

Oskar Artur Sadowski

Abstract

Since the first publications indicating the amazing properties of Graphene were appeared, Scientists from the whole world still trying to run produce of this material on an industrial scale. For this purpose, it is needed to method that is cheap and guarantee high quality product in large quantities. Simplicity and relatively low harmfulness substances used in this technological process will be an additional advantage. The liquid phase exfoliation that use shearing forces can fulfill these requirements. This method needs graphite monocrystals, solvent and laboratory mixer. The aim of this work is investigate the influence of concentration of graphite in suspension on efficiency of production process. The influence of lower speed of mixing and extended time of process was also checked. it is found that the method is absolutely inefficient for low concentrations. It is failed to receive monolayered graphene films but only few-layered or multi-layered. It is confirmed that the importance of centrifugation of suspension after mixing process. The Raman spectroscopy in mapping sequence mode and the scanning electron microscope were used as research tools. The work includes a description of selected features of graphene, methods of obtaining and potential applications. The methodology of the research techniques and the specification of each sample were also explained. All samples were made and characterized at the Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Artur Sadowski (FP) Oskar Artur Sadowski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Statystyczna analiza ramanowska warstw grafenowych
Supervisor
Anna Dużyńska (FP/SRD) Anna Dużyńska,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Structural Research Division (FP/SRD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Judek (FP/SRD) Jarosław Judek,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP) Anna Dużyńska (FP/SRD) Anna Dużyńska,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Grafen, Grafit, Spektroskopia Ramanowska, Sekwencja mapowania, Mokra eksfoliacja, Siły ścinające
Keywords in English
Graphene, Raman Spectroscopy, Liquid Phase Exfoliation, Shearing forces
Abstract in Polish
Odkąd ukazały się pierwsze publikacje wskazujące na niezwykłe właściwości grafenu, naukowcy z całego świata nieustannie próbują uruchomić produkcję tego materiału na skalę przemysłową. W tym celu potrzebna jest metoda, która będzie tania oraz zagwarantuje produkt wysokiej jakości w dużych ilościach. Dodatkowym atutem byłaby prostota oraz stosunkowo niska szkodliwość substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym. Kryteria te może spełnić metoda mokrej eksfoliacji z wykorzystaniem sił ścinających. Do jej wykorzystania potrzebne są kryształy grafitu, rozpuszczalnik oraz mikser laboratoryjny. Celem tej pracy jest zbadanie, jak stężenie grafitu w zawiesinie wpływa na wydajność procesu produkcji. Sprawdzono także wpływ zmiejszenia prędkości miksera przy jednoczesnym wydłużeniu tego procesu. Stwierdzono, że dla niskich stężeń metoda mokrej eksfoliacji jest zupełnie niewydajna. Nie udało się otrzymać monowarstw, a jedynie kilkuwarstwowe płatki dla większych stężeń. Potwierdzono również znaczenie odwirowania zawiesiny po procesie miksowania. Jako narzędzia badawcze wykorzystano spektroskopię ramanowską w sekwencji mapowania oraz skaningową mikroskopię elektronową. W pracy znajduje się opis wybranych cech badanego materiału, sposobów otrzymywania oraz potencjalnych zastosowań. Objaśniono także metodologię technik badawczych, jak również specyfikację każdej próbki. Wszystkie próbki zostały wykonane oraz charakteryzowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
File
  • File: 1
    Oskar_Sadowski_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27181

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaab6ac06bfc64b74be951e6aa8731fa8/
URN
urn:pw-repo:WUTaab6ac06bfc64b74be951e6aa8731fa8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page