Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Polish Scouting Association as non-governmental organization carries out educational tasks

Zuzanna Magdalena Tomczak

Abstract

The thesis applied to the Polish Scouting Association which is a non-governmental organization that carries out educational tasks. The main aim of the thesis is to show that PAS really meets all the criteria that non-governmental organization must as well as the answer to the question if it really carries the educational tasks. The paper work consist of 3 chapters. The first one presents an issue connected either the origins of the scouting association, organizational structure of the Association, and the membership in the Association. The next chapter present the definition of a non-governmental organization, both its features and the types. The last chapter involves education itself as well as the methods used for its realization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Zuzanna Magdalena Tomczak (FASS) Zuzanna Magdalena Tomczak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
ZHP jako organizacja pozarządowa realizująca zadania wychowawcze
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja pozarządowa, wychowanie, harcerski system wychowawczy, Misja ZHP
Keywords in English
The key words: the Polish Scouting Association, a non-governmental organization, education, a scouting educational system and the Scouting Mission
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy Związku Harcerstwa Polskiego będącego organizacją pozarządową, która wykonuje zadania wychowawcze. Głównym celem pracy jest wykazanie, że ZHP faktycznie spełnia wszystkie kryteria jakie posiadać musi organizacja pozarządowa, a także odpowiedź na pytanie czy faktycznie wykonuje ono zadania wychowawcze. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym przedstawione są zagadnienia związane z genezą ruchu harcerskiego w Polsce, strukturą organizacyjną Związku, a także członkowstwem w organizacji. W kolejnym rozdziale wskazane jest pojęcie organizacji pozarządowej, jej cechy oraz rodzaje. Ostatni rozdział dotyczy wychowania oraz metod jakie wykorzystywane są do realizacji.
File
  • File: 1
    Zuzanna Tomczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5007

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa729f4394fb4139b72e418ffe5d18b2/
URN
urn:pw-repo:WUTaa729f4394fb4139b72e418ffe5d18b2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page