Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Architectural and building single-family building with additional service

Łukasz Strugała

Abstract

The paper presents the design of the building detached with additional service on ground floor. The construction is designed in traditional brick construction, ceilings gęstożebrowe type Teriva a gable roof. The study calculated the elements, ie .: - Roof trusses (rafters, purlins, column) - Stop above the ground floor and tier I, - Substring in the ceiling above the tier I, - Filarek międzyokienny on the facade II - Bench foundation under filarkiem, - Check of bearing capacity under the bench foundation, - Plate reinforced concrete stairs, In order to calculate the internal forces used the program SOLDIS Designer. Calculations Static performed by a combination of the two charges of formula 6.10 and 6.10b. Dimensioning of structural elements selected the most unfavorable results. Thesis concerns the design of the supporting structure of the building single family which provides an additional service function on the ground. Construction Supporting the building consists of a rib-type ceilings Teriva schema static single-span. Calculations are based on the calculation ceiling beam reinforcement and Teriva check the load beam to bending and shear. The roof is designed as a gabled purlin type of tick. The load of the floors is transmitting on walls and columns Reinforced concrete. In order to check the load of the wall is calculated in the wall filarek międzyokienny the outside and then made to check the soil bearing capacity filarkiem and calculated the bench foundation. Steps calcd plate due to bending at the two most strenuous places in the lower reaches and the upper and tested shear resistance for the largest cutting force. Designed room service on the ground floor is intended for sale and maintenance of computer equipment and accessories to them. In the compartment of a showroom and provides extra room for storage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Strugała (FCEMP) Łukasz Strugała,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego z dodatkową funkcją usługową
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budowa , projekt architektoniczno-budowlany , obliczenia , strop , schody ,ława fundamentowa , ściany , więźba , stolarka okienna i drzwiowa , funkcja usługowa , budynek jednorodzinny , zbrojenie , beton
Keywords in English
construction, architectural and building design, calculations, ceiling, stairs, lava foundation, walls, roof, windows and doors, function and service, building family, reinforcement, concrete
Abstract in Polish
Praca przedstawia projekt budynku jednorodzinnego z dodatkową funkcją usługową na parterze. Konstrukcję zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej, stropy gęstożebrowe typu Teriva a dach dwuspadowy. W pracy obliczono elementy tj.: - więźba dachowa (krokiew, płatew, słup) - stop nad parterem oraz I kondygnacją, - podciąg w stropie nad I kondygnacją, - filarek międzyokienny na elewacji II, - ławę fundamentową pod filarkiem, - sprawdzono nośność gruntu pod ławą fundamentową, - schody płytowe żelbetowe, W celu obliczenia sił przekrojowych użyto programu Soldis Projektant. Obliczenia statyczne przeprowadzono według dwóch kombinacji obciążeń według wzoru 6.10a oraz 6.10b. Do wymiarowania elementów konstrukcji wybrano najbardziej niekorzystne wyniki. Temat pracy dyplomowej dotyczy zaprojektowania konstrukcji nośnej budynku jednorodzinnego w którym przewidziano dodatkową funkcję usługową w parterze. Konstrukcja nośna budynku składa się z stropów gęstożebrowych typu Teriva o schemacie statycznym jednoprzęsłowym. Obliczenia stropu polegają na obliczeniu zbrojenia belki Teriva i sprawdzeniu nośności belki na zginanie i na ścinanie. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy typu płatwiowo kleszczowego. Obciążenie z stropów jest przekazywanie na ściany i słupy żelbetowe. W celu sprawdzenia nośności muru obliczono filarek międzyokienny w ścianie zewnętrznej a następnie dokonano sprawdzenia nośności gruntu pod filarkiem i obliczono ławę fundamentową. Schody płytowe obliczono ze względu na zginanie w dwóch najbardziej wytężonych miejscach w biegu dolnym oraz górnym oraz sprawdzono nośność na ścinanie dla największej siły tnącej. Zaprojektowane pomieszczenie usługowe na parterze przeznaczone jest na sprzedaż i serwis sprzętów komputerowych i do nich osprzętu. W pomieszczaniu jest sala ekspozycji oraz przewidziano dodatkowe pomieszczenie na magazyn.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11481

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa6ddbc433b649fea2b8c43698b34864/
URN
urn:pw-repo:WUTaa6ddbc433b649fea2b8c43698b34864

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page