Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Karol Wędrowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Wędrowski (FPAE) Karol Wędrowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Pomiar pola prędkości w kaskadzie łopatek turbiny niskiego ciśnienia metodą PIV
Supervisor
Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Internal identifier
MEL; PD-3584
Reviewers
Jacek Rokicki (FPAE/IAAM) Jacek Rokicki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
tunel łopatkowy, pomiar pola prędkości, PIV, Stereo PIV
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest zbudowanie stanowiska pomiarowego, które posłuży do badania prototypowego tunelu aerodynamicznego, zaprojektowanego do badania palisad, z wykorzystaniem metody cyfrowej anemometrii obrazowej PIV i wykonanie testowego pomiaru prędkości. Głównym z zadań będzie wykonanie konstrukcji wsporniczej do zamocowania kamer oraz głowicy lasera ,podłączenie wszystkich niezbędnych elementów i przystosowanie stanowiska do pracy z programem DaVis służącym do wykonywania pomiarów metodą PIV. Charakterystyczną cechą tunelu jest to, że strumień wlatujący jest prostopadły do strumienia wylatującego. Podczas wykonywania testowych pomiarów sprawdzona zostanie jego poprawna praca: jednorodność pola przepływu strumienia dolatującego do łopatek oraz zbadanie czy nie pojawiają się wiry w narożnikach tunelu w strumieniu wpływającym, gdyż konstrukcja tunelu może powodować, że wiry będą się pojawiały w miejscu styku dwóch ścianek, które łączą się pod kątem 90. Eksperyment zostanie wykonany jedną z najnowszych metod optycznych StereoPIV (Stereo Particle Image Velocimetry), polegającą na fotografowaniu cząstek zawieszonych w przepływie, porównywaniu obrazów i odczytywaniu z nich wektorów prędkości. Uzyskane wyniki pomiarów dadzą nie tylko jakościowy, ale także ilościowy obraz przepływu, oraz informacje o ewentualnych zakłóceniach i negatywnych zjawiskach. Zbudowane stanowisko będzie też pomocą do dalszych badań przy tunelu. W kolejnym rozdziale zostanie zaprezentowany opis metody pomiarowej PIV z szczególnym uwzględnieniem StereoPIV, gdyż głównie ona będzie wykorzystywana w pomiarach. W kolejnej części pracy zostanie opisany sposób budowy stanowiska pomiarowego i sposób działania jego poszczególnych elementów oraz zasady BHP obowiązujące w czasie pracy na stanowisku. Następnie przedstawiony zostanie sposób kalibracji toru pomiarowego, przebieg procesu pomiarowego oraz same wyniki pomiarów. W ostatnim rozdziale znajdzie się podsumowanie pracy, a w nim wnioski do wyników pracy i zastosowania samej metody PIV do tego typu badań.
File
  • File: 1
    praca_inz_Karol_Wedrowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9254

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa4ad7168f784b21b74c3e71897d98ec/
URN
urn:pw-repo:WUTaa4ad7168f784b21b74c3e71897d98ec

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page