Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Library supporting WWW application development

Bartosz Kołodziejski

Abstract

This thesis describes implementation of library 'py2rest' which allows code generation for the communication layer of client applications using WWW server. The framework supports working with three client-side technologies - Python Requests, Angular and Fetch API, as well as enables automated documentation of the application using OpenAPI specification. Described were architecture of the library, decisions made during the implementation and the testing process. An example application using created framework was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Kołodziejski (FEIT/ICS) Bartosz Kołodziejski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Biblioteka wspomagająca tworzenie aplikacji WWW
Supervisor
Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
75/19 (2668)
Reviewers
Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Gawkowski (FEIT/ICS) Piotr Gawkowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
generacja kodu, REST API, aplikacje WWW
Keywords in English
code generation, REST API, WWW applications
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje implementację biblioteki ’py2rest’ służącej do generacji kodu wspomagającego warstwę komunikacji dla aplikacji klienckich wykorzystujących serwer WWW. Narzędzie wspiera pracę z trzema technologiami - Python Requests, Angular oraz Fetch API, a także pozwala na zautomatyzowane dokumentowanie aplikacji według specyfikacji OpenAPI. Omówione zostały architektura rozwiązania, decyzje podjęte podczas jego implementacji, a także proces testowania biblioteki. Zaprezentowana została przykładowa aplikacja wykorzystująca stworzone narzędzie.
File
  • File: 1
    kolodziejski_bartosz_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34993

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa29d69fbaa741729bf1a0cf81e80f2e/
URN
urn:pw-repo:WUTaa29d69fbaa741729bf1a0cf81e80f2e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page