Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characterization of silicon strip detectors used in measurement of elastic proton scattering in the STAR experiment at RHIC

Magdalena Joanna Dobrowolska

Abstract

The Relativistic Heavy Ion Collider at Brookhaven National Laboratory on Long Island in New York State is an accelerator where heavy ions, like gold nuclei, for example, are accelerated to relativistic speeds to probe a state of matter called a Quark-Gluon Plasma (QGP). The Solenoidal Tracker at RHIC (STAR) is one of two still operating multipurpose detectors, which measure different types of particles produced in collisions at RHIC. For RHIC run 15, the STAR experiment was equipped with a system of forward silicon micro-strip detectors mounted in vessels called Roman Pots. The Physics Program with Roman Pots is dedicated to measuring physics processes with forward protons in polarized proton-proton collisions and proton-nucleus collisions at the center of mass energy up to 510 GeV. One of its goals is to search for the existence of a gluonic bound state in the Double Pomeron exchange Process. The primary goal of the thesis was to investigate characteristics of the silicon micro-strip detectors, to study the level of pedestal and noise and to determine the number of noisy channels. To accomplish that, a large number of pedestal runs were analyzed. This thesis briefly discusses the physics of semiconductor detectors and the structure of the silicon micro-strip detectors. The analysis of the cluster energies has been conducted to find the most favorable cuts and thresholds. The process of the background elimination is shown in this thesis. The study showed that the system works exceptionally well because the level of noise is very low and stable over time. Moreover, the observed variations of the noise are minimal and there are only two potentially hot channels out of about 20 000.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Joanna Dobrowolska (FP) Magdalena Joanna Dobrowolska,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Badanie charakterystyk krzemowych detektorów paskowych w pomiarach rozpraszania elastycznego protonów w eksperymencie STAR
Supervisor
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Dariusz Tefelski (FP/NPD) Dariusz Tefelski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
RHIC, Brookhaven National Laboratory, STAR, paskowe detektory krzemowe, szum, tło, klaster, elastyczne rozpraszanie protonów, quasi-elastyczne rozpraszanie protonów, Pomeron, Double Pomeron Exchange Process
Keywords in English
RHIC, Brookhaven National Laboratory, STAR, the silicon micro-strip detectors,The Physics Program with Roman Pots at STAR, noise, pedestal, cluster, elastic scattering of protons, semi-elastic scattering of protons, Pomeron, Double Pomeron Exchange Process
Abstract in Polish
Relatywistyczny Zderzacz Ciężkich Jonów (tzw. RHIC) w Brookhaven National Laboratory na wyspie Long Island w stanie Nowy Jork jest akceleratorem,w którym ciężkie jony (np. jony złota) są zderzane przy relatywistycznych prędkościach w celu badania stanu materii zwanego plazmą kwarkowo-gluonową (ang. Quark-Gluon Plasma). Detektor STAR (ang. Solenoidal Tracker at RHIC) jest jednym z dwóch obecnie działających detektorów, który ma za zadanie wykrywanie różnych typów cząsteczek wyprodukowanych w zderzeniach w akceleratorze RHIC. Podczas zbierania danych przez akcelerator RHIC w 2015 roku eksperyment STAR został wyposażony w system paskowych detektorów krzemowych zamontowanych w pojemnikach zwanych Roman Pots. Korzystając z tych urządzeń prowadzone są pomiary, mające na celu zbadanie procesów fizycznych zachodzących przy zderzeniach spolaryzowanych protonów i zderzeniach typu proton-jądro przy energii środka masy sięgającej 510 GeV. Jednym z celów tego programu jest poszukiwanie cząstki będącej stanem związanym gluonów (tzw. kuli gluonowej, ang. glueball), która może być produkowana w procesie podwójnej wymiany Pomeronu. Główną częścią tej pracy było opracowanie charakterystyki paskowych detektorów krzemowych, zbadanie poziomów tła i szumu oraz wyznaczenie najbardziej zaszumionych kanałów detektorów. W pracy została opisana fizyka półprzewodnikowych detektorów oraz budowa paskowych detektorów krzemowych. Analiza energii klastrów została przeprowadzona w celu określenia optymalnych progów i cięć, których zastosowanie jest niezbędne do usunięcia tła i szumów z danych fizycznych. W pracy przedstawiono proces eliminacji tła. Badania pokazały, że system działa bardzo dobrze, ponieważ poziom szumu jest niski, jego wartość jest stała w czasie, a obserwowane fluktuacje są niewielkie. Ponadto znaleziono tylko dwa potencjalnie zaszumione kanały spośród ponad 20 000.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Magda_Dobrowolska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10193

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTaa11f96702fa490f9e4ae656ae3a1742/
URN
urn:pw-repo:WUTaa11f96702fa490f9e4ae656ae3a1742

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page