Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of solar DHW systems in residental building in Turkey

Çağdaş Karakuş

Abstract

The thesis deals with analysis of heat consumption by domestic hot water (DHW) system by multi-storey residential building in Ankara, Turkey. The target is to decrease the energy consumption for DHW by utilization of available solar energy. DHW energy need of the building is calculated per hour of averaged days of twelve months. Hourly insolation conditions for averaged days of every month of years are calculated using clearness index and isotropic diffuse sky model. Solar thermal collectors are installed and energy output from collectors is calculated based on the irradiation model. Useful energy from solar collectors is supplied to a storage tank. Storage tank temperature fluctuates according to energy supply from collectors and DHW use. Hourly temperature changes in the tank on averaged days in a year are determined. An auxiliary heater is needed to supply energy which cannot be taken from the solar thermal system. Based on calculated data, energy from solar collector and storage is compared with energy from auxiliary heater.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Çağdaş Karakuş (FPAE) Çağdaş Karakuş,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analysis of solar DHW systems in residental building in Turkey
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
MEL; PD-3556
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Hanna Jędrzejuk (FPAE/IHE) Hanna Jędrzejuk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepła woda użytkowa, kolektor słoneczny, modele izotropowe nieba rozproszonego promieniowenie
Keywords in English
Domestic hot water, solar thermal collector, isotropic diffuse sky radiation
Abstract in Polish
Ta teza jest oparta na koncepcyjnym projekcie wielopiętrowego budynku mieszkalnego w Ankarze, w Turcji. Jego założeniem jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do podgrzania wody poprzez wykorzystanie dostępnej energii słonecznej. Zapotrzebowanie energetyczne do uzyskania Ciepłej Wody Użytkowej w budynku zostało wyliczone w godzinach uśrednionych dni dwunastu miesięcy. Godzinowe warunki nasłonecznienia w średni w dniu oblicza się, wykorzystując modele izotropowe rozproszone nieba. Energia dostarczana z zainstalowanych kolektorów słonecznych jest obliczana na podstawie modeli nasłonecznienia. Przydatna energia jest transportowana do dedykowanego zbiornika, którego temperatura zmienia się w zależności od dostaw energii z kolektorów i wykorzystania wody użytkowej. Zmiana temperatury w zbiorniku jest określona w stosunku rocznym i uśrednionym dziennym. Potrzebna jest dodatkowa nagrzewnica do dostarczania energii, która nie może zostać pobrana z instalacji słonecznej. Na podstawie obliczonych danych,z energia z połączenia kolektora słonecznego i zbiornika do jej przechowywania jest porównywalna energią z podgrzewacza pomocniczego.
File
  • File: 1
    ANALYSIS OF SOLAR DHW SYSTEMS IN RESIDENTIAL BUILDINGS IN TURKEY.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9402

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9ec046e9fe34198ab14201d0e289c36/
URN
urn:pw-repo:WUTa9ec046e9fe34198ab14201d0e289c36

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page