Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE WAY OF FUNCTIONING OF ADULT CHILDREN OF ALKOHOLICS IN SOCIAL SPACE

Aleksandra Lenart

Abstract

The purpose of this bachelor thesis was to investigate if growing up in a family with dysfunctional elements, such as alcoholism, affects the behavior of children of alcoholics. In my dissertation I've described the term family and explained what a dysfunctional family with alcohol problems means. It also includes a description of the characteristic features of AcoA Syndrome, as well as explaining the definition of AcoA itself. I've used interviews as a research method to investigate the problem in a thorough and comprehensive manner. I wrote scripts for the interviews with reference to the above mentioned features of AcoA.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Lenart (FASS) Aleksandra Lenart,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Sposób funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w przestrzeni społecznej
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików AA- Anonimowi Alkoholicy PARPA- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych IPZ PTP- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
Keywords in English
ACA- Adult Children of Alcoholics AA- Alcoholics Anonymous PARPA- The State Agency of Solving Alcohol Problems IPZ PTP- Institute of Health Psychology Polish Psychological Association ETOH- Foundation of the Development of Prevention, Education and Therapy Alcohol Problems
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbadanie czy wychowywanie się w rodzinie z dysfunkcjonalnością jaką jest alkoholizm ma wpływ na sposób funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików w dorosłym życiu. W swojej pracy opisałam pojęcie rodziny oraz wyjaśniłam na czym polega dysfunkcjonalność rodziny z problemem alkoholowym. W pracy zostały również opisane charakterystyczne cechy syndromu DDA oraz została wyjaśniona definicja Dorosłych Dzieci Alkoholików. Do zbadania swojego problemu badawczego posłużyłam się techniką jaką jest wywiad. Przeprowadzone przeze mnie wywiady miały charakter jakościowy. Scenariusz do wywiadów powstał w odniesieniu do przedstawionych przeze mnie charakterystycznych cech Dorosłych Dzieci Alkoholików
File
  • File: 1
    Aleksandra Lenart Praca Dyplomowa 263172.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13256

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9e81b791a06485bb923ad9e22047cfd/
URN
urn:pw-repo:WUTa9e81b791a06485bb923ad9e22047cfd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page