Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of finite element method in space industry on the example of PROBA-3 mission

Aleksander Adam Łyczek

Abstract

The purpose of the present thesis was to present the character and method of conducting structural analyses for space industry. Two instruments from PROBA-3 mission, planned by European Space Agency, were used as an example for creation of the model. Due to the significant dissimilarities in design between both assemblies, different approaches of making up a model for finite element analysis could be shown. Apart from description of mission and analysed instruments, as well as the presentation of structural requirements given by European Space Agency, the most meaningful part of the document is the depiction a whole proces of creation of both models that takes into consideration character of the analyses, especially the important position of dynamic response simulations. The theory that underlies calculations not appearing during the engineering course at the Faculty of Power and Aeronautical Engineering was discussed. Final part of the thesis is devoted to the presentation of partial results of simulations for one of the instruments and conclusions based on these outcomes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Adam Łyczek (FPAE) Aleksander Adam Łyczek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zastosowaie metody elementów skończonych w przemyśle kosmicznym na przykładzie misji PROBA-3
Supervisor
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
72
Internal identifier
MEL; PD-5020
Reviewers
Adam Dacko (FPAE/IAAM) Adam Dacko,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Tracz (FPAE/IAAM) Marek Tracz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
metoda elementów skończonych, PROBA-3, drgania losowe, obciążenia udarowe
Keywords in English
finite element method, PROBA-3, random vibrations, shock response
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie specyficznego charakteru oraz metodyki przeprowadzania analiz strukturalnych na potrzeby przemysłu kosmicznego. Za przykłady do stworzenia modelu posłużyły dwa przyrządy planowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną misji PROBA-3. Odmienna konstrukcja obu zespołów pozwala na przedstawienie różnych podejść do zagadnienia modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Poza opisem misji i analizowanych przyrządów, jak również prezentacją wymagań wytrzymałościowych otrzymanych od Europejskiej Agencji Kosmicznej, najważniejszą część pracy stanowi przedstawienie kompletny proces tworzenia obu modeli z uwzględnieniem specyfiki analiz na potrzeby misji, przede wszystkim istotnej pozycji symulacji dynamicznych układu. Omówiono także teorię dotyczącą obliczeń, która nie pojawia się w trakcie studiów inżynierskich na wydziale MEiL na przedmiotach traktujących o metodzie elementów skończonych. Na koniec przedstawiono wyniki części obliczeń dla jednego z przyrządów oraz przedyskutowano wnioski z nich płynące.
File
  • File: 1
    Zastosowanie_metody_elementów_skończonych_w_przemyśle_kosmicznym_na_przykładzie_misji_PROBA-3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31423

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9d6f875403f4a869934c8f6eb522891/
URN
urn:pw-repo:WUTa9d6f875403f4a869934c8f6eb522891

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page