Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microbiological analysis of heating ventilation and air-conditioning installation in an office building in Warsaw

Ekaterina Ryshkova

Abstract

Abstract Indoor air quality is frequently associated with the health and comfort of the buildings occupants. Indoor air pollution has many effects on human health and wellbeing. These effects can be both short and long term and they range from respiratory diseases to cancer. Indoor air pollution is a much bigger problem than many people realize. The aim of this work was to study the microbiological contamination of the dust deposited in HVAC system in one of the office buildings in Warsaw, Poland. The total number of psychrophilic and mesophilic bacteria as well as mannitol-positive staphylococci and fungi were estimated. Sampling was done at the entrance to the air handling unit, after the first and second filter, and after the humidifier. It was found that dominating group of microorganisms were mesophilic gram positive bacteria belonging to the gender Bacillus. Among isolates drug resistant bacteria were present. Also numerous molds were isolated from the dust. The major genera were determined as Cladosporium and Aspergillus. The highest microbiological contamination was detected at the entrance to the air handling unit while the numbers of bacteria and microscopic fungi were significantly lower after the filtration unit. It suggests effectivity of air filtration in the HVAC installation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ekaterina Ryshkova (FEE) Ekaterina Ryshkova,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza mikrobiologiczna instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji budynku biurowego w Warszawie
Supervisor
Ewa Miaśkiewicz-Pęska (FEE/DB) Ewa Miaśkiewicz-Pęska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Biology (FEE/DB)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
30-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Miaśkiewicz-Pęska (FEE/DB) Ewa Miaśkiewicz-Pęska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Ewa Karwowska (FEE/DB) Ewa Karwowska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Analiza mikrobiologiczna instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji budynku biurowego
Keywords in English
Microbiological analysis of heating ventilation and air-conditioning installation in an office building
Abstract in Polish
Streszczenie Jakość powietrza w pomieszczeniach jest często związana ze zdrowiem i komfortem użytkowników budynku. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach ma wiele skutków dla zdrowia i samopoczucia ludzi. Efekty te mogą być zarówno krótko i długoterminowe i dotyczą głównie chorób układu oddechowego a w skrajnych przypadkach - nowotworów. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest znacznie większym problemem niż się powszechnie uważa. Celem niniejszej pracy było zbadanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego osadu obecnego w systemie HVAC w jednym z biurowców w Warszawie. Oszacowana została całkowita liczba bakterii mezofilnych, psychofilnych, manitilo –dodatnich gronkowców i grzybów mikroskopowych. Próbki były pobrane na wejściu, po pierwszym i po drugim filtrze oraz po nawilżaczu. Stwierdzono, że dominującą grupą bacterii w próbkach to bakterii mezofilne, gram-dodatnie, należące do grupy Bacillus sp. Wśród szczepów wykryto również bakterie lekooporne. Ponadto obecne były grzyby mikroskopowe, głównie pleśnie. Większość z nich należała do rodzai Cladosporium i Aspergillus. Największe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wykryto przy wejściu do jednostki wentylacyjnej. Liczba bakterii i grzybów mikroskopowych była znacznie niższa po przejściu przez filtry. Sugeruje to skuteczność filtracji powietrza w instalacji HVAC.
File
  • File: 1
    final thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10425

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9aa426b2f2448fb842daf42edaf4e68/
URN
urn:pw-repo:WUTa9aa426b2f2448fb842daf42edaf4e68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page