Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on the influence of dimensions of concrete samples on their tensile strength

Mateusz Władysław Michalak

Abstract

The main objective of the thesis was to examine and determine the influence of the dimensions of concrete samples on their tensile strength. The researches in this field were carried out. Literature research was performed, and the most crucial aspects related to the strength-characterization of different types of concrete used in the civil engineering were described. Also the research methodology, described in the literature, was presented and the proper equipment to perform such examination were described. Then the results from the literature connected to the topic were presented. In the next chapter the objective and the scope of the own research was described as well as the research methodology and measuring sites. The the obtained results were presented and shown in charts. Based on them, the tensile strength of concrete samples was calculated and the influence of their dimensions was determined. The conclusions of the thesis objective were presented in the last chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Władysław Michalak (FCEMP) Mateusz Władysław Michalak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania wpływu wymiarów próbki na wytrzymałość betonu na rozciąganie
Supervisor
Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Kamiński (FCEMP/ICEn) Krzysztof Kamiński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
badanie belek betonowych, beton, wytrzymałość betonu na rozciąganie, wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu, wysokość przekroju.
Keywords in English
test of concrete beams, concrete, tensile strength, splitting tensile strength of concrete, flexural strength, cross-section height.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy zagadnień związanych z wpływem wymiarów próbki na wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia badań w tym obszarze. Celem pracy było zbadanie i określenie wpływu wymiarów próbki na wytrzymałość betonu na rozciąganie. Na podstawie dostępnej literatury zaprezentowano najistotniejsze aspekty dotyczące charakterystyk wytrzymałościowych betonów stosowanych w budownictwie. W dalszej części pracy przedstawiono metody badań cech wytrzymałościowych betonów oraz urządzenia służące do wykonywania tego typu badań. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań określające wpływ wymiarów próbki na wytrzymałość betonu na rozciąganie. Następnie przedstawiony został cel, zakres oraz sposób realizacji celu pracy. Opisano sposób przeprowadzenia badań własnych, zaprezentowano przedmiot i cel badań oraz przedstawione zostały stanowiska pomiarowe wykorzystane w celu wykonania badań. W kolejnym rozdziale pracy przedstawiono uzyskane i opracowane wyniki badań laboratoryjnych, które zaprezentowano w formie tabel. Na podstawie uzyskanych wyników badań wyznaczono wytrzymałość betonu na rozciąganie a następnie określono zależności jego wytrzymałości od wymiarów badanych próbek. W ostatnim rozdziale sformułowano wnioski wynikające z realizacji celu pracy.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska-mm.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11501

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9a3db42add74747bf2bb68a5b5a131f/
URN
urn:pw-repo:WUTa9a3db42add74747bf2bb68a5b5a131f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page