Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of a device for transporting wheeled vehicles in multi-storey car parks

Bartosz Lipiec

Abstract

This work presents a preliminary design of a device for transporting wheeled vehicles in multi-storey car parks. The purpose of the work was to design the device, carry out traffic analysis, perform strength calculations, select the drive and control system components, simulate moving along the ramp and show the operator interface. At the beginning of the work, was made a review for similar solutions and actions in the case of transport of damaged vehicles. Next, it was discussed the work environment in which the structure was to move and the technical conditions of such buildings in accordance with the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction. After discussing the technical conditions of multi-level garages, three separate concepts have been presented that can cope with this type of problem. In the following chapters, the concept of a split concept consisting of two independent platforms and a supporting structure connected to the drive set was developed. After modeling the device in the CAD software, it was possible to analyze the movement of the device with the loaded vehicle in the multi-level car park. In the eighth chapter, the forces acting on the device were calculated and based on them the strength analysis of the supporting structure was carried out. Subsequently, the components responsible for the drive and control of the construction elements were selected. In order to check the behavior of the device while moving around the parking lot, a simulation was performed in the Matlab Simulink software. Next, the operator interface was presented allowing for comfortable control of the device. The last part summarizes the work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Lipiec (FACME) Bartosz Lipiec,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny urządzenia do transportu pojazdów kołowych na terenie parkingów wielopoziomowych
Supervisor
Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2126
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Modelowanie SolidWorks2. Obliczenia MES3. Symulacja ruchu4. Urządzenie do transportu wewnętrznego
Keywords in English
1. SolidWorks modeling2. FEM calculations3. Motion simulation4. Device for internal transport
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia wstępny projekt urządzenia do transportu pojazdów kołowych na terenie parkingów wielopoziomowych. Celem pracy było zaprojektowanie urządzenia, przeprowadzenie analiz ruchu, wykonanie obliczeń wytrzymałościowych, dobór elementów układu napędowego i sterowania, wykonanie symulacji przemieszczania się po pochylni oraz przedstawienie interfejsu operatora. Na początku pracy dokonano przeglądu pod kątem podobnych rozwiązań i działań w przypadku transportu uszkodzonych pojazdów. Następnie omówione zostało środowisko pracy, w którym konstrukcja miała by się poruszać oraz warunki techniczne takich budowli zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Po omówieniu warunków technicznych garaży wielopoziomowych przedstawione zostały trzy odrębne koncepcje mogące sobie poradzić z tego rodzaju problemem. W kolejnych rozdziałach został rozwijany projekt koncepcji dzielonej składającej się z dwóch niezależnych platform oraz konstrukcji nośnej połączonej z zestawem napędowym. Po zamodelowaniu urządzenia w oprogramowaniu CAD możliwe było przeprowadzenie analizy przemieszczania się urządzenia z załadowanym pojazdem na terenie parkingu wielopoziomowego. W rozdziale ósmym obliczone zostały siły działające na urządzenie i na ich podstawie wykonana została analiza wytrzymałościowa MES konstrukcji nośnej. W dalszej części dobrane zostały podzespoły odpowiadające za napęd oraz sterowanie elementami konstrukcji. W celu sprawdzenia zachowania urządzenia podczas poruszania się po parkingu została wykonana symulacja w oprogramowaniu Matlab Simulink. Następnie został przedstawiony interfejs operatora umożliwiający komfortowe sterowanie urządzeniem. W ostatniej części dokonano podsumowania pracy.
File
  • File: 1
    275150_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32554

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa9a14351c2da4e2eaf4b1bff218d45f3/
URN
urn:pw-repo:WUTa9a14351c2da4e2eaf4b1bff218d45f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page