Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of spatial extensions in relational database management systems

Wojciech Bałazy

Abstract

The main goal of the thesis is to compare spatial extensions in relational database management systems with selected database software (Oracle, PostGis, MS SQL Server). The comparison considers various aspects such as data importing and exporting capabilities, index creation, spatial data types implementation, query execution in terms of performance and functionalities, tool available for interaction with database software. Additionally, some basic spatial concepts and Open Geospatial Consortium (OGC) standards are presented. Thesis also includes comparison of OGC standardization framework for spatial databases with actual implementation of chosen database systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Bałazy (FEIT/ICS) Wojciech Bałazy,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Porównanie rozszerzeń przestrzennych w systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych
Supervisor
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
29-10-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
158/19 (2751)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Baza przestrzenna, GIS, Oracle, PostGis, MS SQL Server
Keywords in English
Spatial database, GIS, Oracle, PostGis, MS SQL Server
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest porównanie rozszerzeń przestrzennych w systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych na podstawie wybranego oprogramowania baz danych (Oracle, PostGis, MS SQL Server). Porównanie uwzględnia różne aspekty, takie jak importowanie i eksportowanie danych, tworzenie indeksów, implementację przestrzennych typów danych, wykonywanie zapytań pod względem wydajności i funkcjonalności, dostępne narzędzia do interakcji z oprogramowaniem bazy danych. Ponadto wprowadzone zostały niektóre podstawowe pojęcia przestrzenne i standardy Open Geospatial Consortium (OGC). Praca zawiera także porównanie wytycznych standaryzacji OGC dla przestrzennych baz danych z faktyczną implementacją w wybranych systemach baz danych.
File
  • File: 1
    W.Bałazy_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36457

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa982e58e5e8d4c309b5eaafee18e7262/
URN
urn:pw-repo:WUTa982e58e5e8d4c309b5eaafee18e7262

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page