Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Lighting designed of chosen bus stop in Warsaw

Daria Luśtyk

Abstract

Main purpose of this dissertation was designing variant lighting project of a chosen bus stop in Warsaw. First of all to be well informed in the topic, basic knowledge of luminous technique and stops was explained. Also, various of innovative solutions in the world were presented. Another important thing was showing all current norms and regulations regarding stop’s lighting in Poland. Most attention was paid to polish norm „PKN-CEN/TR 13201-1:2016 „Oświetlenie dróg – Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia”, which says what a good lighting in particular place requires. Practical part of the project consisted of checking lighting conditions on every bus stop along 111 line. Checking lighting conditions means taking thorough horizontal and vertical measure. Additionally every measurement on every bus stop was documented on a photo. From among 30 stops, one was chosen, it was a bus stop Zamenhofa 02. Selected stop is located on Nowolipki Street and it’s believed to have the worst lighting of all the stops. The bus stop and it’s surroundings was illustrated in program DIALux. Next part of the assignment was designing dedicated lighting for the stop and making basic calculations. The project was done in three variants. All of them where compared in terms of efficiency, investment and exploitation costs also in ecological matter. Chosen lighting solution was the most advantageous and consummatory according to lighting norms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Luśtyk (FT) Daria Luśtyk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt oświetlenia wybranego przystanku komunikacji miejskiej
Supervisor
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Tomasz Krukowicz (FT/TCTI) Tomasz Krukowicz,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
oświetlenie, przystanek, klasy oświetleniowe, DIALux, pomiary, koszty.
Keywords in English
lighting, bus stop, lighting classes, DIALux, measurements, cost.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przygotowanie wariantowego projektu oświetlenia dla wybranego przystanku komunikacji miejskiej w mieście Warszawa. Przed przystąpieniem do projektu, wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia z zakresu techniki świetlnej i tematyki przystanków. Zaprezentowano także innowacyjne rozwiązania stosowane na świecie. Dokonano również przeglądu aktualnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia przystanków w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono normie PKN-CEN/TR 13201-1:2016 „Oświetlenie dróg – Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia” która określa wymagania jakie powinno spełniać oświetlenie w danym miejscu przestrzeni publicznej. W części praktycznej sprawdzono warunki świetlne na przystankach linii autobusu 111. Na każdym z nich wykonano szczegółowe pomiary w płaszczyźnie poziomej i pionowej a także sporządzono dokumentacje zdjęciową. Spośród 30-stu badanych wybrano przystanek Zamenhofa 02 zlokalizowany na ulicy Nowolipki, który wyróżnia się najgorszą widocznością. W programie DIALux odzwierciedlono okolice przystanku wraz z obecnym oświetleniem. Kolejnym krokiem było zaprojektowanie oświetlenia dedykowanego dla przystanku oraz wykonanie podstawowych obliczeń. Projekt wykonano w trzech wariantach i porównano je pod względem efektywności, kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych, a także ingerencji w środowisko. Wybrany został wariant najkorzystniejszy, spełniający wszelkie normy oświetleniowe.
File
  • File: 1
    Daria_Luśtyk_274679.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa96a67e71f314358a3e1f14cc9e4e6a8/
URN
urn:pw-repo:WUTa96a67e71f314358a3e1f14cc9e4e6a8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page