Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the motorcycle’s power transmission system

Piotr Jankowski

Abstract

The main subject of this thesis is creating a project of the power transmission system for the WSK – 125 motorcycle. It assumes changing the chain transmission for its belt equivalent, the assembly of which does not require any interference with other componentries of the motor-cycle. Before proceeding to the designing process, some research had been done of the presently available solutions for the power transmissions in the currently produced motorcycles. One has analysed the advantages and disadvantages of the belt and chain transmission as well as the drive transition with the Cardan’s shaft and the 2WD drive. The power transmission and the turning moment in the electrical single-track vehicles have also been discussed.The design part contains a series of calculations, which result in the obtained values of the geometry of the belt transmission, such as: diameters and number of tooth pulleys, width and length of the drive belt. The visualization of the designed system was done with the programme Autodesk Inventor Professional 2017. Using this programme allowed to verify the previous calculations and to adjusting the power transmission system to the existing engine and the gearbox. In the construction some aluminium components were used to decrease the weight of the system. The final part of the thesis consists of: the visualisation of the design equipped with a short description of each element of the system and some conclusions. The attachments include an assumption drawing of the system as well as the chosen assem-bling drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jankowski (FCEMP) Piotr Jankowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt układu napędowego motocykla
Supervisor
Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Henryk Rode (FCEMP/IMEn) Henryk Rode,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
układ napędowy, motocykl, pas, silnik
Keywords in English
drive system, motorcycle, belt, engine
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt układu przeniesienia napędu motocykla WSK-125. Zakłada on zmianę przekładni łańcuchowej na jej pasowy odpowiednik, którego montaż nie wymaga ingerencji w pozostałe podzespoły motocykla. Przed przystąpieniem do procesu projektowania przeprowadzono przegląd dostępnych rozwiązań dotyczących przeniesienie napędu w produkowanych obecnie motocyklach. Przea-nalizowane zostały wady i zalety przekładni łańcuchowej, pasowej, przeniesienia napędu za pomocą wału Cardana, a także napędu 2WD. Omówiono także transmisję mocy i momentu obrotowego w jednośladach elektrycznych. Część projektowa zawiera w sobie szereg obli-czeń, których rezultatem są uzyskane wartości wielkości geometrycznych przekładni pasowej takich jak: średnice i liczba zębów kół pasowych, szerokość i długość pasa napędowego. Wi-zualizacja zaprojektowanego układu została wykonana przy pomocy programu Autodesk Inventor Professional 2017. Wykorzystanie tego oprogramowania pozwoliło na weryfikację wcześniejszych obliczeń, a także dopasowanie układu napędowego do istniejącego już silnika i skrzyni biegów. W konstrukcji zastosowano aluminiowe komponenty w celu zmniejszenia masy układu. Zakończenie pracy stanowią: wizualizacja projektu z krótkim opisem poszczególnych ele-mentów projektowanego układu oraz wnioski. W załącznikach do pracy zawarty jest rysunek złożeniowy układu oraz wybrane rysunki wykonawcze.
File
  • File: 1
    274267_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30111

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa93612e14fde4ab6981fca3420989022/
URN
urn:pw-repo:WUTa93612e14fde4ab6981fca3420989022

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page