Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of single-family house for a family with physically disabled member

Przemysław Rzewnicki

Abstract

The thesis contains a design of single-family house for a family with physically disabled member. At the very beginning of the work there is described common purpose of designing such buildings, requirements which must be achieved by any modern house for the disabled and the requirements for passive houses. The next chapter is technical description. In this chapter there is basic information about the building included. Construction elements, designed isolation, finishing layers, planned windows, doors and general materials are covered in this part. There is also information about dehydration and fire safety. The section ends with installations described. In the fourth part of the engineering thesis there are reinforced concrete elements calculated. In the beginning there are load calculations for every element. Next is binding joist, lintel and pole measurement conducted according to current standards. There is also part of cellular concrete wall on the ground floor checked for strength. The fifth part of the project is energy calculations of the building. The chapter begins with energy certificate of the building, which proves that the designed building is passive standard- its Space Heating Energy Demand is 12,65kWh/m2yr. In this chapter there is also a table of heat wastes through linear thermal bridges. The final point of this part is ventilation system calculations. The thesis ends with short conclusion and bibliography, in which standards, publications, websites and computer programs used in the work are listed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Rzewnicki (FCE) Przemysław Rzewnicki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt jednorodzinnego domu pasywnego dla rodziny z osobą niepełnosprawną
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4700
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
dom pasywny, dom jednorodzinny, osoba niepełnosprawna, świadectwo energetyczne, rekuperacja, energia słoneczna
Keywords in English
passive house, single-family house, physically disabled, energy certificate, recuperation, solar energy
Abstract in Polish
Praca zawiera projekt jednorodzinnego domu pasywnego dla rodziny z osobą niepełnosprawną. Na samym początku opracowania opisano ogólny sens projektowania tego typu budynków, wymagania jakie musi spełniać współczesny dom dla osoby niepełnosprawnej i wymogi stawiane budynkom pasywnym. Następny rozdział to opis techniczny. W tym rozdziale znajdują się podstawowe informacje o budynku. Scharakteryzowano elementy konstrukcyjne, projektowane izolacje, warstwy wykończeniowe, stolarkę okienną i drzwiową oraz użyte materiały. W dalszej części znajdziemy informację o odwodnieniu oraz ochronie przeciwpożarowej obiektu. Sekcja kończy się opisem instalacji zastosowanych w budynku. W czwartej części pracy dyplomowej znajdują się obliczenia konstrukcyjne elementów żelbetowych. Na początku sporządzono zestawienie obciążeń na każdy z rozpatrywanych elementów konstrukcji. Następnie zwymiarowano podciąg, nadproże oraz słup wg obowiązujących norm. Dokonano także sprawdzenia wytrzymałości 1mb ściany z betonu komórkowego na parterze. Część piąta projektu to obliczenia energetyczne dla budynku. Rozdział rozpoczyna świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, z którego wynika, że projektowany obiekt spełnia kryteria dla domu pasywnego- zapotrzebowanie na EUCO wynosi 12,65kWh/m2rok. W tej części znajduje się również zestawienie tabelaryczne wartości strat ciepła przez mostki termiczne. Ostatnim punktem sekcji są obliczenia systemu wentylacji. Pracę kończy krótkie podsumowanie i bibliografia, gdzie zawarto spis norm, literatury, źródeł internetowych oraz programów komputerowych, którymi posłużono się podczas pisania pracy.
File
  • File: 1
    praca_inż-rzewnicki_przemysław-234785.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14670

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa919266bcabf4d80860785d496fa1960/
URN
urn:pw-repo:WUTa919266bcabf4d80860785d496fa1960

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page