Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The prototype application for invoicing in a distributed comoputing environment and SMS communication

Mateusz Łukasz Kamiński

Abstract

This thesis describes process of software development. This cycle consisted of collect customer requirements, implementation and testing. The software, which has been the subject of the thesis, was a system to enterprise resource planning - exactly warehouse of household appliance. The most interesting customer requirements include: working in offline and online modes, sending SMS with the status of invoices to customers. The process of developing the system was divided into short sprints according to the principles of agile software development. This thesis also contains description of design data model and test applications. The system was developed using the Spring Framework and Angular JS.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Łukasz Kamiński (FEIT) Mateusz Łukasz Kamiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Prototyp aplikacji do fakturowania w środowisku rozproszonym oraz komunikacji SMS
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
97/16 (2211)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
fakturowanie, systemy rozproszone, synchronizacja offline-online, spring, angular js, mysql, hibernate, erp, single page application
Keywords in English
invoicing, distributed computing systems, synchronization of offline-online, spring, angular js, mysql, hibernate, erp, single page application, rest api
Abstract in Polish
W tej pracy został opisany proces wytwarzania oprogramowania odpowiadającego potrzebom klienta. Cykl ten składał się z: zebrania wymagań, implementacji oraz testowania. Oprogramowanie, które było tematem pracy, to system planowania zasobów przedsiębiorstwa, a konkretnie hurtowni AGD. Do najciekawszych wymagań klienta należą między innymi: praca w trybach offline oraz online, a także wysyłka SMS o statusie faktur do odbiorców. Proces tworzenia systemu został podzielony na krótkie etapy według zasad zwinnego wytwarzania oprogramowania. W tekście poruszone zostały dodatkowo kwestie projektowania modelu danych oraz testowania aplikacji. System został stworzony przy użyciu Spring Framework oraz Angular JS.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13961

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa90b4da8d6d844e88f09a6036c2b11b7/
URN
urn:pw-repo:WUTa90b4da8d6d844e88f09a6036c2b11b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page