Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Budgetary economy of rural commune Raciąż

Agata Kwiatkowska

Abstract

The subject of the thesis is "Economy Budget of rural commune Raciąż.". Presented in the issues concern particularly the collection and disbursement of funds on the basis of the adopted budget of the local self-government. Efforts were also aspects on the implementation of the municipal budget for the years 2010 - 2014. The work consists of three chapters, of which the first two are theoretical and empirical third. In the first chapter, presents the issues of introducing the topic of the economy budget the rural commune, the genesis and theoretical basis for the functioning and the essence of self-government. Then raised the question of local government units, ie. general characteristics of organizational province, county and community - which has been subjected to deeper analysis, among others, supervision over the activities of municipalities. The second chapter concerns the principles of functioning of municipal finances, the aim is to ensure a functioning economy budget. Particular attention has been analyzed taxes and local fees, which constitute income of the budget and income from subsidies and grants, or the budgetary procedure, which consists of: the development and adoption of the budget, execution and control of the budget. The third chapter covers the structure of revenue and expenditure the budget of rural commune Raciąż, its location, population and basic demographic data for the years 2010 - 2014. In this part of the financial result was developed which generates rural commune Raciąż in the framework of implementation of the budget, ie. achieved a surplus or budget deficits.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Kwiatkowska (CESS) Agata Kwiatkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Gospodarka budżetowa gminy wiejskiej Raciąż
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gospodarka budżetowa, budżet, gmina, samorząd terytorialny, gmina Raciąż, , dochody, wydatki
Keywords in English
Budget, rural commune, local government, rural commune Raciąż,, income, expenses
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy licencjackiej jest „Gospodarka budżetowa gminy wiejskiej Raciąż”. Przedstawione w niej zagadnienia dotyczą szczególnie gromadzenia oraz wydatkowania środków pieniężnych na podstawie uchwalonego budżetu lokalnego samorządu terytorialnego. Podjęto również aspekt dotyczący wykonania budżetu gminy za latach 2010 – 2014. Praca składa się z trzech rozdziałów, z czego dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, a trzeci empiryczny. W pierwszy rozdziale pracy przedstawione zostały zagadnienia wprowadzające do tematu gospodarki budżetowej gminy, geneza oraz teoretyczne podstawy funkcjonowania jak i istoty samorządu terytorialnego. Następnie poruszona została kwestia jednostek samorządu terytorialnego tj. ogólna charakterystyka organizacyjna województwa, powiatu oraz gminy- która to została poddana głębszej analizie m.in. nadzór nad działalnością gmin. Drugi rozdział dotyczy zasad funkcjonowania finansami gminy, ma to na celu zagwarantowanie sprawnie działającej gospodarki budżetowej. Ze szczególną uwagą zostały przeanalizowane podatki oraz opłaty lokalne, które stanowią dochód budżetu gminy oraz dochody z subwencji i dotacji, czy też procedura budżetowa, która składa się z: opracowania i uchwalenia budżetu, wykonania oraz kontroli budżetu gminy. Trzeci rozdział obejmuje strukturę dochodów i wydatków budżetu gminy Raciąż, jej położenie, liczbę ludności oraz podstawowe dane demograficzne w latach 2010 - 2014. W tej części pracy opracowany został wynik finansowy jaki generuje Gmina Raciąż w ramach wykonania budżetu tj. osiągane nadwyżki, bądź deficyty budżetowe.
File
  • File: 1
    262111_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11265

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa90255f0237b42aa977798d5c4dc94e1/
URN
urn:pw-repo:WUTa90255f0237b42aa977798d5c4dc94e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page