Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Test bench for investigating attenuation properties of optical fibers

Radosław Maciej Bartnik

Abstract

The aim of this thesis was to design, set up and test a measurement system for investigating attenuation properties of optical fibers, along with designing a manual for laboratory exercise. The scope of work covered choosing measurement method according to the in force European standards, selecting and setting up elements, designing software which enables control of the optical spectrum analyzer from the pc and writing a manual allowing to perform a full laboratory exercise on the created test bench. The result of this thesis is a fully functional test bench controlled from the pc along with a manual for laboratory exercise and an off-line software program for simulating attenuation measurement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Maciej Bartnik (FEIT) Radosław Maciej Bartnik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Stanowisko pomiarowe do badania tłumienności światłowodów włóknowych
Supervisor
Ryszard Piramidowicz (FEIT/MO) Ryszard Piramidowicz,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-83
Internal identifier
06/I/16
Reviewers
Ryszard Piramidowicz (FEIT/MO) Ryszard Piramidowicz,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Piotr Witoński (FEIT/MO) Piotr Witoński,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
światłowód jednomodowy, tłumienność, metoda wtrąceniowa, Yokogawa, stanowisko pomiarowe, LabVIEW
Keywords in English
single-mode fiber, attenuation, insertion loss technique, LabVIEW
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie, zestawienie i przetestowanie stanowiska pomiarowego do badania tłumienności światłowodów włóknowych, oraz opracowanie instrukcji do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego. Zakres prac obejmował dobór metody pomiarowej zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, wybór elementów stanowiska, ich zestawienie i konfiguracje, zaprojektowanie oprogramowania do obsługi analizatora widma oraz napisanie instrukcji laboratoryjnej pozwalającej na wykonanie pełnego ćwiczenia na zrealizowanym stanowisku. Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalne stanowisko pomiarowe sterowane przy pomocy aplikacji komputerowej wraz z instrukcją do wykonania ćwiczenia oraz aplikacja do symulacji pomiarów w trybie off-line.
File
  • File: 1
    BartnikR.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9751

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8faae83a330406e9bd41650e71b8863/
URN
urn:pw-repo:WUTa8faae83a330406e9bd41650e71b8863

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page