Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and selection of battery parameters in electric drive depending on the type of used electrochemical cell

Daniel Kaźmierczak

Abstract

The main purpose of this thesis was to optimize the electric drive and its electrochemical cell to meet the assumed requirements – 300km of range. At the beginning were reviewed the existing solutions on the market and it was used for the further part of the analysis. Then, the design assumptions for the tested vehicle were formulated. The next step was to show how the drive and batteries were made. After performing a series of simulations, results were obtained from which the most appropriate parameters of the DC motor and battery were selected for the vehicle to cover the previously assumed distance. Then, the state of the voltages and currents and batteries was examined to make sure that the vehicle will be reliable. In the final part of the work, the results and evaluation of the vehicle were summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Kaźmierczak (FACME) Daniel Kaźmierczak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza i dobór parametrów baterii w napędzie elektrycznym w zależności od typu zastosowanego ogniwa elektrochemicznego
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2153
Reviewers
Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
pojazd elektryczny, ogniwa elektrochemiczne, napęd elektryczny matlab&simulink, symulacja
Keywords in English
electrical vehicle, electrochemical cells, electric drive, matlab&simulink, simulation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było dobór parametrów napędu elektrycznego i jego ogniwa elektrochemicznego, by spełniał założone wymogi – około 300km zasięgu pojazdu w cyklu mieszanym. Polegało to na zamodelowaniu napędu pojazdu elektrycznego w programie Matlab&Simulink. Na wstępie dokonano przeglądu rozwiązań istniejących już na rynku i posłużono się danymi do dalszej części analizy. Następnie sformułowano założenia projektowe do badanego pojazdu. Kolejnym krokiem było przedstawienie sposobu w jaki zamodelowano napęd i baterie. Po wykonaniu szeregu symulacji otrzymano wyniki, z których wybrano najbardziej odpowiednie parametry silnika prądu stałego i baterii do pojazdu, by pokonywał założoną wcześniej odległość. Następnie zbadano stan napięć i prądów i baterii, by upewnić się, że pojazd będzie niezawodny. W końcowej części pracy dokonano podsumowania wyników i oceny pojazdu.
File
  • File: 1
    Daniel-Kaźmierczak-Praca-dyplomowa_2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34298

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8f5f75ff9d04ceba2feaed1b65b0563/
URN
urn:pw-repo:WUTa8f5f75ff9d04ceba2feaed1b65b0563

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page