Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Developing applications for Windows CE and Palm OS, based on the example of application, which supports managing students marks

Marek Puścian

Abstract

Mobile devices became pervasive objects as soon as people used mobile phones, smartphones and PDAs anywhere and at anytime. However, the design and implementation of mobile applications is still not straightforward. Moreover, decision makers can’t easily estimate the risk of a project due to the difficulties to compare the various capabilities of existing operating systems for mobile devices. Beside this, the design and implementation of user interfaces for mobile applications is very different &om what is done for desktop PCs due to the different form factors and context of use. The aim of this thesis is to give an overview of and compare two widely deployed platforms for mobile devices: Palm OS and Windows CE. This paper also presents basic problems connected with limitations of mobile device and discussed available solutions. First part of this thesis describes presents trends and expectations regarding applications and mobile devices. Second part introduces architecture and discuss basics of both operating systems, as well as programming techniques and development tools used to build applications. Last part of this paper contains project and describes some aspects of implementation of application, which allows to manage students marks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Puścian (FEIT/ICS) Marek Puścian ,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Tworzenie aplikacji dla platform Windows CE i Palm OS na przykładzie aplikacji wspomagającej wystawianie ocen
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000808
Keywords in Polish
urządzenie mobilne, PDA, porównanie systemów operacyjnych, Palm OS, Windows CE
Keywords in English
mobile device, PĐA, operating systems comparison, Palm OS, Windows CE
Abstract in Polish
Urządzenia mobilne stały się wszechobecne, odkâd ludzie zaczęli korzystać z telefonów komórkowych, smartphone’ów i urządzeń PDA w każdym miejscu i o każdej porze. Warto jednak zauważyć, że programowanie aplikacji mobilnych jest wciąż dość skomplikowane. Kierownicy mają problemy z szacowaniem ryzyka projektów, ponieważ bardzo trudno jest porównać możliwości różnych systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych. Poza tym, projekt i implementacja interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnej różni się od aplikacji dla urządzeń stacjonarnych pod kątem kontekstu użycia. Celem tej pracy jest przedstawienie i porównanie możliwości dwóch najczęściej używanych platform dla urządzeń mobilnych: Palm OS i Windows CE. W pracy poruszono również problemy związane z ograniczeniami urządzeń mobilnych oraz omówiono możliwe rozwiązania. W pierwszej części pracy zostały omówione trendy i wymagania stawiane aplikacjom i urządzeniom mobilnym. Druga część opisuje architekturę oraz omawia podstawowe elementy obu systemów operacyjnych, jak również techniki i narzędzia programistyczne stosowane do przygotowania aplikacji. Ostatnia część została poświęcona projektowi oraz omówieniu niektórych zagadnień związanych z implementacją aplikacji do zarządzania ocenami studentów.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8f58543e6074e5282f3a247a20e5694/
URN
urn:pw-repo:WUTa8f58543e6074e5282f3a247a20e5694

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page