Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of spatial development of the area of Lazurowa street on Bemowo

Jakub Jacek Wróbel

Abstract

Engineering diploma thesis: "Concept of spatial development of the area of Lazurowa street on Bemowo" is a study in the field of urban planning in spatial planning. The main assumption of the project is the development and extension of poorly developed Chrzanów, located on the west side of Lazurowa street. The priority of this work was to create a walking path from the main communication junction, located at the intersection of ul. Górczewska and ul. Lazurowa, to the "Górczewska" park. The first part of the study are different conditions of the study area with the immediate neighborhood of the district, on the basis of which conclusions were drawn. The further part of the diploma thesis is the concept of developing a given space, taking into account the information we learned from the connections. The project aims to increase the quality of life and the level of satisfaction of Bemowo residents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Jacek Wróbel (FGC) Jakub Jacek Wróbel,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Lazurowej na Bemowie
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Chrzanów, koncepcja, zagospodarowanie, projekt, ul. Lazurowa
Keywords in English
Chrzanów, concept, management, project, Lazurowa street
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska pt.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Lazurowej na Bemowie” jest opracowaniem z zakresu urbanistyki w planowaniu przestrzennym. Głównym założeniem projektu jest rozwój i rozbudowa, słabo zagospodarowanego Chrzanowa, znajdującego się po zachodniej stronie ul. Lazurowej. Priorytetem tej pracy było stworzenie alei pieszej od głównego węzła komunikacyjnego, znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Lazurowej, do parku „Górczewska”. Pierwsza część opracowania stanowią liczne analizy uwarunkowania terenu opracowania z najbliższym otoczeniem dzielnicy, na podstawie których wyciągnięto wnioski. Dalsza część pracy dyplomowej jest to koncepcja zagospodarowania danej przestrzeni, z uwzględnieniem informacji, których dowiedzieliśmy się z powiązań. Projekt ma na względzie zwiększenie jakości życia i poziomu zadowolenia mieszkańców Bemowa.
File
  • File: 1
    Jakub_Wróbel_PRACA_DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29490

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8f340812ac14d7cbcb0004bb3f38f5c/
URN
urn:pw-repo:WUTa8f340812ac14d7cbcb0004bb3f38f5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page