Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Levulinic acid as a source of chemical raw materials and fuel components

Dariusz Popławski

Abstract

The aim of the work was to study the literature on the issue of the use of levulinic acid as a source of chemical raw materials and fuel components. Levulinic acid is a highly reactive compound, because of having in its structure two functional groups (keto groups and carboxyl groups). It is a starting compound in many types of syntheses, for instance of metylotetrahydrofurfurol (fuel component) gammawalerolakton (plastic, fuel components), Gamma-lactone of 4-hydroxy-3-pentanoic acid (solvents, chemical intermediate), gamma-valerolactone (rubber synthetic), 1,4 pentanediol (resin formulations, surfactants, plasticizers), levulinic acid esters (fuel components). Production of levulinic acid is expensive, and thus compounds derived from it are not able to compete with their replacements obtained from fossil fuels.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dariusz Popławski (FCEMP) Dariusz Popławski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Kwas lewulinowy jako źródło surowców chemicznych i komponentów paliwowych
Supervisor
Marcin Przedlacki (FCEMP/IC) Marcin Przedlacki,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marcin Przedlacki (FCEMP/IC) Marcin Przedlacki,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Kwas lewulinowy,Proces Biofine, Reaktywne wytłaczanie, 1,4 pentanodiol, Kwas delta-aminolewulinowy, Kwas difenylowy, Gamma-lakton kwasu-4-hydroksy-3-pentanowego,Gamma-walerolakon, Metylotetrahydrofurfurol, Estry kwasu lewulinowego, Kopolimery gamma-walerolaktonu, Komponenty paliwowe.
Keywords in English
Levulinic Acid, The biofine process, Reactive extrusion, 1,4 pentanediol, Delta-aminolevulinic acid, Diphenolic acid, Angelicalactone, Gamma-valerolactone, Methyltetrahydrofuran, Copolimers gamma-valerolactone, Fuel components, Esters of levulinic acid.
Abstract in Polish
Celem pracy było dokonanie rozeznania literaturowego na temat problematyki wykorzystania kwasu lewulinowego jako źródła surowców chemicznych i komponentów paliwowych. Kwas lewulinowy jest wysoce reaktywnym związkiem, ze względu na posiadanie w swojej budowie dwóch grup funkcyjnych (grupy ketonowej i karboksylowej). Jest wyjściowym związkiem w wielu rodzajach syntez, można z niego otrzymać metylotetrahydrofurfurol (komponent paliwowy), gammawalerolakton (tworzywa sztuczne, komponenty paliwowe), Gamma-lakton kwasu 4-hydroksy-3-pentanowego (rozpuszczalniki, półprodukt chemiczny), gamma-walerolakton (kauczuk syntetyczny), 1,4 pentanodiol ( preparaty żywiczne, środki powierzchniowo czynne, plastyfikatory), estry kwasu lewulinowego (komponenty paliwowe). Otrzymywanie kwasu lewulinowego jest drogie, a co za tym idzie związki z niego otrzymywane nie są wstanie konkurować ze swoimi zamiennikami otrzymywanymi z paliw kopalnych.
File
  • File: 1
    Kwas lewulinowy jako źródło surwoców chemicznych i komponentów paliwowych 25.02.16.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8244

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8e10078d3a24302837555b0674bbd59/
URN
urn:pw-repo:WUTa8e10078d3a24302837555b0674bbd59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page