Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The application for multi-criteria analysis using selected methods of investment decision support in civil engineering

Sebastian Bartosiak

Abstract

The thesis presents calculator supporting selected multi-criteria analysis methods. The first part describes the general principle of the application along with the description used tools. The next section contains a detailed description of the methods implemented in the application. These methods are listed below: • AHP method • Weighted sum method • Weighted product method • Ideal point method The thesis describes the examples of calculations based on the described applications. It is used in the calculation data theses written at the Faculty of Civil Engineering PW and the teaching materials of the subject "Methods of making decisions." The first attachment describes the procedure for determining the approximate maximum real eigen value and the eigenvector. Code of the most important part of application was placed in following attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Bartosiak (FCE) Sebastian Bartosiak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Aplikacja do analizy wielokryterialnej z wykorzystaniem wybranych metod wspomagających podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie budownictwa
Supervisor
Artur Zbiciak (FCE/IRB) Artur Zbiciak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
DIL-3855
Reviewers
Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Artur Zbiciak (FCE/IRB) Artur Zbiciak,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
analiza wielokryterialna, metoda AHP, metoda sumy ważonej, metoda iloczynu ważonego, metoda punktu idealnego, aplikacja ASP.NET MVC
Keywords in English
multi-criteria analysis, analytic hierarchy process, weighted sum method, weighted product method, ideal point method, ASP.NET MVC application
Abstract in Polish
Praca przedstawia aplikację wspomagającą kalkulacje wybranymi metodami analizy wielokryterialnej. Pierwsza część opisuje ogólną zasadę działania aplikacji wraz z opisem wykorzystanych narzędzi. W kolejnej części znajduje się szczegółowy opis metod zaimplementowanych w aplikacji. Metody te zostały wylistowane poniżej: • Metoda AHP • Metoda sumy ważonej • Metoda iloczynu ważonego • Metoda punktu idealnego W pracy dyplomowej opisane zostały przykładowe kalkulacje w oparciu o opisywaną aplikację. Do obliczeń wykorzystano dane z prac dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PW oraz materiały dydaktyczne z przedmiotu „Metody podejmowania decyzji”. W pierwszym załączniku opisano procedurę przybliżonego wyznaczania maksymalnej, rzeczywistej wartości własnej macierzy oraz wektora własnego. W kolejnych załącznikach umieszczono kod najważniejszych części aplikacji.
File
  • File: 1
    SebastianBartosiak_s234585.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTa8cd3316687d45b898501c4d526054ee/
URN
urn:pw-repo:WUTa8cd3316687d45b898501c4d526054ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page